Anklam, kościół św. Mikołaja

Anklam, kościół św. Mikołaja

Lokalizacja: Anklam, Nikolaikirchstraße 7 (53.856447, 13.689785)
Budowa: XIV w.
Styl: gotyk

HISTORIA. Jednym z nich jest kościół św. Mikołaja, którego budowę rozpoczęto około 1280 r. a pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1300 r. Prace budowlane ukończono zapewne w XIV w. kiedy to od południa do korpusu dostawiono kilka kaplic. W 1534 r. kościół został przejęty przez protestantów. Do końca II wojny światowej kościół przetrwał bez poważniejszych uszkodzeń. Dopiero 29 kwietnia 1945 r. w wyniku niemieckiego ostrzału miasta zajętego już przez Armię Czerwoną runęła iglica, zawaliły się też sklepienia. Wypalone zostało też wnętrze. Po zakończeniu wojny kościół został zabezpieczony i trwał jako częściowa ruina. Dalsze prace zabezpieczające prowadzono w latach 1993-99. W 2011 odbudowano dach nad korpusem nawowym a w 2014 r. nad kaplicami i zakrystią. Obecnie kościół pełni funkcje wystawowe jako Ikareum, oddział Otto Lilienthal Museum, instytucji poświęconej niemieckiemu prekursorowi lotnictwa Otto Lilienthalowi (1848-96) urodzonemu z Anklam.

ARCHIEKTURA. Gotycki kościół św. Mikołaja to budowla z łożona z trójnawowego, siedmioprzęsłowego halowego korpusu z trójprzęsłowym, zamkniętym pięciobocznie prezbiterium. Do korpusu od zachodu dostawiona jest wieża z przybudówkami po bokach, zaś od południa przylegają kaplice i okrągła wieżyczka schodowa. Na zewnątrz kościół opięty przyporami, między którymi znajdują się okna ostrołukowe w prezbiterium dwudzielne, w korpusie trzy-, cztero- i pięciodzielne. Korpus nakrywa wspólny dach dwuspadowy, kaplice zaś nakryte są dachami pulpitowymi. Wieża jest kwadratowa, podzielona na cztery kondygnacje, nakryta prowizorycznym dachem. Elewacje wieży pokryte są potrójnymi ostrołukowymi blendami i tylko w górnej kondygnacji znajdują się ostrołukowe okna. Do wnętrza prowadzi kilka uskokowych portali ostrołukowych. Wewnątrz korpus nakryty jest sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, zaś nawy oddzielone są ostrołukowymi arkadami wspartymi na filarach.

LITERATURA

Baier G., Ende H., Mecklenburg-Vorpommern. Knaurs Kulturführer in farbe, München 1991
Strona internetowa: http://www.architektura.pomorze.pl/
Strona internetowa: http://www.nikolaikircheanklam.de/

Anklam, kościół św. Mikołaja

{gallery}niemcy/meklemburgia/anklam_kosciol_sw_mikolaja{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *