Bardejów, kościół św. Idziego

Bardejov, kostol sv. Egídia

Lokalizacja:  Bardejów (Kraj preszowski), Radničné námestie 46 (49.293521, 21.275520)
Budowa: poł. XIV w. – 1448
Styl: gotyk

Bardejów to niewielkie słowackie miasto położone w pobliżu granicy z Polską. dzięki wspaniałej starówce miasto zostało w 1996 r. wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nad rynkiem dominuje okazały gotycki kościół św. Idziego.

HISTORIA. Jego budowę rozpoczęto około połowy XIV w., do 1415 r. ukończono wznoszenie korpusu zaś w 1448 r. dostawiono prezbiterium i zakrystię. W latach 1482-86 od południa dobudowano trzy kaplice. W XV w. powstała również wieża, która nie dotrwała do naszych czasów, obecna 40-metrowa konstrukcja pochodzi z końca XIX w. 

ARCHITEKTURA. Kościół składa się z bazylikowego korpusu o trzech nawach i tyluż przęsłach oraz z prezbiterium o równiej wysokości i szerokości co nawa główna, zamkniętego dwubocznie. Do południowo-zachodniego narożnika korpusu przylega wieża, nakryta ostrosłupowym hełmem. Kościół na zewnątrz obwiedziony jest uskokowymi przyporami, między którymi pomieszczone zostały duże ostrołukowe okna z maswerkami. Wnętrza kościoła nakryte są nieregularnymi sklepieniami sieciowymi. Arkada tęczy jest ostrołukowa.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest bardzo bogate, przeważająca ilość zabytków pochodzi z okresu średniowiecza. Wśród nich wyróżnia się zespół 11 gotyckich tryptyków, przeważnie rzeźbionych m.in. ołtarz św. Anny z końca XIV w., ołtarz Matki Boskiej Bolesnej z rzeźbą Piety z lat 1430-40 oraz jeden z cenniejszych na Słowacji, ołtarz Narodzenia Pana. Jedynym ołtarzem tablicowym jest ołtarz św. Andrzeja z poł. XV w. Z innych gotyckich zabytków warto wymienić spiżową chrzcielnicę z XV w., pastoforium kamienne, stalle z XV w. oraz gotycka grupa Ukrzyżowania z 1485 r. umieszczona na belce tęczowej. Przed wejściem do kościoła ustawione są dwa dzwony, z których większy 4-tonowy Urban został rzekomo wykonany przez ludwisarza z polskiego Tarnowa? w 1584 r.

Tekst umieszczony 17.10.2008

Zdjęcia z wnętrza kościoła wykonał Grzegorz Lazarowicz. Rzut poziomy pochodzi z pracy: Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996

 LITERATURA

Bazylika mniejsza św. Idziego w Bardejovie, Koszyce br.
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996

{gallery}slowacja/preszowski/bardejov_kosciol_sw_idziego{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *