Berlin, kościół Mariacki

Berlin, kościół Mariacki
Berlin, Marienkirche

Lokalizacja:  Berlin – Mitte, Karl-Liebknecht-Straße 8 (52.520563, 13.407075)
Budowa: 1260-70, po 1380 r. – XV w.
Styl: późny gotyk

HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1260-70. Następnie po pożarze w 1380 r. został odbudowany a w kolejnych latach rozbudowany. Obecną formę kościół uzyskał w XV w. kiedy to wzniesiono nawy boczne oraz wieżę. Pod koniec XIX w. przeprowadzono neogotycką restaurację kościoła, który szczęśliwie przetrwał II wojnę światową bez większych zniszczeń.

ARCHTEKTURA. Późnogotycki kościół złożony jest z sześcioprzęsłowego, trójnawowego korpusu halowego oraz krótkiego, jednoprzęsłowego prezbiterium zamkniętego wielobocznie. Do korpusu od południa przylegają cztery kaplice a od frontu dostawiona jest kwadratowa wieża z przedsionkami po bokach. Elewacje kościoła opięte są uskokowymi przyporami między którymi rozmieszczone zostały trójdzielne ostrołukowe okna. Wschodnia ściana nawy zwieńczona jest szczytem, rozczłonkowanym blendami i lizenami przechodzącymi w sterczyny. Korpus i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe. Blok kaplic południowych opięty jest przyporami i zwieńczony czterema szczytami ozdobionymi blendami i sterczynami. Nakrywają je dachy dwuspadowe, ustawione poprzecznie do korpusu. Wieża w dolnej części wtopiona jest w bryłę korpusu, wyżej kwadratowa i nakryta klasycystycznym hełmem wykonanym w latach 1789-1790 według projektu Carla Gottharda Langhausa. Wewnątrz korpus nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe wsparte na wiązkowych filarach, prezbiterium nakryte jest sklepieniem gwiaździstym.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W zachodnim przedsionku zachowało się się gotyckie malowidło ścienne przedstawiające Taniec Śmierci z końca XV w. W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz z 1762 r., obok ustawiona jest gotycka brązowa chrzcielnica z 1437 r. dzieło Hinriksa z Magdeburga. W prezbiterium znajduje się też pomnik nagrobny feldmarszałka Ottona Christopha von Sparr (zm. 1668),dowódcy wojsk brandenburskich w czasie potopu szwedzkiego, wykonany w 1663 r. przez Artusa Quellinusa, flamandzkiego rzeźbiarza z Antwerpii. Przy filarze nawy ustawiona jest późnobarokowa alabastrowa ambona, wykonana przez Andreasa Schlütera w 1703 r. Późnobarokowe organy wykonane przez Joachima Wagnera 1720-22

Rzut poziomy za stroną internetową: http://www.kirchbau.de

LITERATURA

Adamiak J., Pillep R., Zabytki architektury i sztuki NRD, Warszawa 1989
Mehling M., Knaurs Kulturführer in farbe Berlin, München 1992
Strona internetowa: https://marienkirche-berlin.de (dostęp 12.01.2019)

Berlin, kościół Mariacki

{gallery}niemcy/brandenburgia/berlin_kosciol_mariacki{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *