Bobolice, kościół Matki Boskiej Bolesnej

Lokalizacja: Bobolice, pow. Ząbkowice Śląskie (50.622832, 16.857600)
Budowa: 1495-1501
Styl: gotyk, późny barok

HISTORIA. Bobolice to niewielka miejscowość w pobliżu Ząbkowic Śląskich, znajduje się tu dużych rozmiarów kościół parafialny. Jego budowa związana jest kultem maryjnym jaki szerzył się wokół ludowej, rzeźbionej Piety, pochodzącej z XV w. W latach 1495-1501 na potrzeby pątników wzniesiono trójnawową gotycką świątynię o halowym korpusie z wydłużonym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. W latach 1730-36 przekształcono jej wnętrze w duchu baroku a następnie poprzedzono ukończoną w 1780 r. dwuwieżową fasadą. Przebudowa wnętrza dokonana została prawdopodobnie przez Johanna Innozenza Tőppera.

ARCHITEKTURA. Gotycki, przebudowany w okresie późnego baroku. Złożony z obszernej nawy z dwiema parami płytkich kaplic po bokach oraz wydłużonego pięcioprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Nawa nakryta jest sklepieniem kolebkowym wspartym na przyściennych pilastrach. Na zewnątrz ściany kościoła opięte są potężnymi uskokowymi przyporami, ze ślepymi ostrołukowymi oknami między nimi. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe. Fasada frontowa w górnej części posiada późnobarokowy charakter, zwieńczona jest falistym szczytem ujętym w dwie wysokie wieże, nakryte barokowymi hełmami z latarniami.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodzi z XVIII w. i składa się na nie zespół ołtarzy, ambona, konfesjonały, chór muzyczny oraz obrazy m.in. Zdjęcie z Krzyża namalowany przez Felixa Antona Schefflera w 1743 r. i umieszczony w ołtarzu głównym. W dolnej części ołtarza głównego znajduje się wspomniana łaskami słynąca ludowa figura Piety, pochodząca z XV w.

Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

LITERATURA

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Strona internetowa: http://www.drogibaroku.org/mod/resource/view.php?id=55

{gallery}polska/dolnoslaskie/bobolice_kosciol_mb_bolesnej{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *