Bodružal, cerkiew św. Mikołaja

Bodružal, Chrám svätého Mikuláša

Bodružal, miejscowość w okresie Svidník (kraj preszowski).
Bodružal to niewielka miejscowość leżąca kilka kilometrów od drogi prowadzącej z przejścia granicznego w Barwinku do Svidnika. Warto zboczyć z głównej szosy aby obejrzeć najstarszą i najcenniejszą chyba na Słowacji cerkiew greckokatolicką. Potwierdzeniem tego niech będzie fakt wpisania świątyni na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO w 2008 r. Cerkiew w Bodrużalu zbudowana została w 1658 r. Jest to cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego, drewniana, trójdzielna, złożona z kwadratowego prezbiterium, szerszej nawy i równego jej szerokości babińca. Od zachodu do nawy przylega słupowa wieża o pochyłych ścianach z izbicą, nakryta dachem namiotowym z makowiczką. Prezbiterium i nawę nakrywają dachy namiotowe łamane z makowiczkami. Wewnątrz prezbiterium i nawa nakryte są kopułami namiotowymi, zaś babiniec stropem płaskim. Portal w babińcu ozdobiony jest gotyckim nacięciem, jest na nim też wyryta data 1692 oznaczająca być może datę remontu cerkwi. Północna ściana nawy ozdobiona jest interesującą polichromią figuralną wykonaną w połowie XVIII w. Przedstawione zostały m.in. sceny Ukrzyżowania, Sądu Ostatecznego, Chrystus Pantokrator, Matka Boża, aniołowie, apostołowie, Adam i Ewa klęczący przy stole z otwarta Ewangelią, Michała Archanioł sprawujący sąd nad duszami oraz diabły wieszające na szubienicy opiekunów cerkwi. Interesujący jest też ikonostas z 1794 r., który co rzadkie w cerkwiach jest niesymetryczny. Carskie wrota są przesunięte w stosunku do środkowych ikon umieszczonych w wyższych rzędach. Ponadto lewe wrota diakońskie są wyraźni szersze od prawych. W prezbiterium ustawiony jest późnobarokowy ołtarz główny z ikoną Ukrzyżowania, w stojącym obok małym barokowym ołtarzyku z 1706 r. znajduje się ikona Ecce Homo.

Czarno-biała fotografia za: Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996

Strona internetowa: http://www.drevenechramy.sk/

{gallery}slowacja/preszowski/bodruzal_cerkiew_sw_mikolaja{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *