Brandenburg nad Havelą, kościół św. Pawła, dawny dominikanów

Brandenburg an der Havel, kirche St. Paul, ehemalige dominikanerkirche

Lokalizacja:  Brandenburg an der Havel, Sankt-Annen-Promenade 4 (52.406380, 12.562773)
Budowa: 1296 – 2. połowa XIV
Styl: gotyk

HISTORIA. Budowa kościoła dominikanów w Brandenburgu prowadzona była w dwóch etapach. Najpierw w 1296 r. rozpoczęto budowę prezbiterium a dopiero w 2. Połowie XIV w. wzniesiono korpus nawowy. Klasztor dominikanów został zlikwidowany wraz z nadejściem reformacji. W 1560 r. kościół stał się świątynią parafialną a budynki klasztorne zostały zamienione na szpital. W kwietniu 1945 r. w czasie ofensywy Armii Czerwonej kościół został zniszczony przez pożar. Zachowały się tylko ściany i sklepienia naw bocznych. Niezabezpieczone ruiny zawaliły się w 1958 r. Dopiero w latach 60-tych kościół i budynki klasztorne zostały odbudowane. W 2008 r. przeprowadzono dalszą restaurację zespołu klasztornego po czym przeznaczono go na siedzibę muzeum archeologicznego.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony jest z trójnawowego, sześcioprzęsłowego halowego korpusu oraz czteroprzęsłowego prezbiterium zamkniętego trójbocznie. W narożniku między nawą a prezbiterium dostawiona jest wieża. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są trójdzielne okna ostrołukowe, w prezbiterium z maswerkami. Wschodni szczyt kościoła rozczłonkowany jest ostrołukowymi blendami. Nad nawą i korpusem nawowym wznoszą się dachy dwuspadowe. Wieża jest kwadratowa w najwyższej kondygnacji przechodząca w ośmiobok, nakryty barokowym hełmem. Wewnątrz zarówno korpus i prezbiterium  nakryte są belkami podtrzymującymi otwartą więźbę dachową. Ośmioboczne filary dźwigają resztki ostrołukowych arkad oddzielających nawy korpusu. Portale

WYSTRÓJ WNĘTRZA. Kościół pełni funkcję sali wystawowej i nie posiada żadnego wyposażenia. Tylko w jednym z okien prezbiterium znajduje się wczesnogotycki witraż z XIII w, częściowo rekonstruowany w końcu XIX w. Jest to jeden z najstarszych witraży nie tylko w Brandenburgii ale na terenie całych Niemiec. Zostały w nim przedstawione sceny ze Starego i Nowego Testamentu.

LITERATURA

Badstübner E., Badstübner-Gröger S., Knaurs Kulturführer in Farbe. Brandenburg, Augsburg 1998
Strona internetowa: https://www.landesmuseum-brandenburg.de/das-kloster/baugeschichte/ (dostęp 28.02.2020)

{gallery}niemcy/brandenburgia/brandenburg_kosciol_sw_pawla{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *