Bytom, kościół św. Barbary

Bytom, kościół św. Barbary

Lokalizacja:  Bytom, ul. Józefa Chełmońskiego 16 (50.355988, 18.924585)
Budowa: 1928-1931
Architekt: Arthur Kickton

Styl: modernizm

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1928-1931 według projektu niemieckiego architekta Arthura Kicktona. Pracami budowlanymi kierował bytomski budowniczy Teodor Ehl. Inicjatorem budowy kościoła był proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu ksiądz Józef Niestrój.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny kościół nawiązujący do romanizmu, zbudowany w konstrukcji żelbetowej. Złożony z bazylikowego korpusu nawowego i zamkniętego prezbiterium, które nakryte jest kopułą. Pod częścią nawy głównej usytuowany jest kościół dolny. Od frontu kościół poprzedza masyw dwuwieżowy z trzema półkoliście zamkniętymi portalami wejściowymi w przyziemiu. Nad środkowym wejściem ostrołukowa wnęka z rzeźbą św. Barbary. Wyżej obie ośmioboczne wieże rozdzielone są głęboką wnęką. W najwyższej kondygnacji przebite są dużymi prostokątnymi, dwudzielnymi oknami zamkniętymi półkoliście i nakryte kopulastymi hełmami w stylu art-deco. Kościół dolny jest trójnawowy, podzielony filarami podtrzymującymi strop płąski.

ARCHITEKTURA. Elewacje boczne nawy głównej przebite są dużymi trójdzielnymi oknami termowymi, zaś nawy boczne niewielkimi oknami prostokątnymi. Prezbiterium oświetlone jest wysokimi dwudzielnymi oknami zamkniętymi półkoliście. Nad prezbiterium wznosi się kopuła na niskim tamburze, częściowo wtopiona w korpus nawowy. Nawę główną nakrywa dach dwuspadowy, nad nawami bocznymi dachy jednospadowe. Wewnątrz nawa główna nakryta jest pozornym sklepieniem z lunetami. Ściany nawy głównej rozczłonkowane są pilastrami ze zredukowanymi kapitelami.  Chór muzyczny wsparty jest na półkolistych arkadach. Nawy boczne nakryte są stropami płaskimi i otwarte do nawy głównej półkolistymi arkadami. Prezbiterium oddzielone jest od nawy głównej półkolistą arkadą i otoczone płytkim obejściem.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Zachował się oryginalny wystrój wnętrza z czasu budowy kościoła. W prezbiterium ustawiony jest ołtarz główny ufundowany przez biskupa wrocławskiego kardynała Adolfa Bertrama. W nawach bocznych znajdują się dwa ołtarze boczne w formie tryptyków. Z innych elementów wyposażenia warto wymienić ambonę, chrzcielnicę, konfesjonały i ławy oraz stacje drogi krzyżowej. Na chórze muzycznym umieszczone są 65-głosowe organy wykonane w zakładzie Carla Berschdorfa z Nysy.

LITERATURA

Pilch Z., Leksykon Zabytków Górnego Śląska, Warszawa 2008
Strona internetowa: http://www.barbarabytom.asn.pl

Bytom, kościół św. Barbary

{gallery}polska/slaskie/bytom_kosciol_sw_barbary{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *