Czerwony Klasztor, dawny kościół kartuzów

Červený Kláštor, bývalý kostel kartuziánov a kamaldulov

Zabudowania Czerwonego Klasztoru są doskonale widoczne z Trzech Koron. Ten urokliwie położony zespół klasztorny jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Słowackiej części Pienin. W 1319 r. węgierski możnowładca Kokosz Berzewiczy załozył na tym miejscu klasztor dla kartuzów. Fundacja ta była pokutą za popełnione morderstwo. W latach 1360-1400 zakonnicy wzniesli obecny gotycki kościół, który z czasem otoczony został rzędami domków pustelniczych. W 1563 r. zakon kartuzów został skasowany i posiadłości klasztorne przeszły w ręce prywatne. Jeden z kolejnych właścicieli biskup Nitry, Ladislav Maťašovský przekazał zbudowania klasztorne kamedułom, zakonowi o podobnym jak kartuzi pustelniczym charakterze. Kameduli przebudowali częściowo kościół w stylu barokowym, m.in. w tym duchu przekształcona została górna kondygnacja wieży. W 1782 r. decyzją ceszarza Józefa II klasztor został skasowany a jego zabudowania zmieniały właścicieli i stopniowo popadły w ruinę. W latach 1952-68 cały kompleks został odnowiony i stał się siedzibą muzeum. Gotycki kosciół złożony jest z nawy i niewyodrębnionego prezbiterium, zamknietego ścianą prostą. Do prezbiterium przylegają od północy zakrystia a od południa kaplica, od północy do nawy przylega kwadratowa wieża o dwóch kondygnacjach, nakryta daszkiem namiotowym. Górna kondygnacja wieży posiada borokowe podziały pilastrowe. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe na przybudówkami dachy jednospadowe. Do wnętrza od zachodu prowadzi uskokowy gotycki portal ostrołukowy. Ostrołukowe okna wypełnione są maswerkami. Wnętrze nakryte jest gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym, które zdobi barokowa polichromia ornamentalna. Jedynym elementem wyposażenie jaki prztrwał w kościele jest póżnobarokowy ołtarz główny z 1745 r. z rzeźbami Marii, śś. Antoniego Pustelnika, Benedykta, Stefana i Władysława.

 LITERATURA.

Apostoł S., Szlak gotycki. Nowy Targ – Kieżmark – Nowy Targ, Nowy Targ 2003
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996
Strona internetowa: http://www.zamky.sk/?q=node/3&;;;mon=703865

{gallery}slowacja/preszowski/czerwony_klasztor_kosciol_augustianow{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *