Dukla, kościół św. Jana z Dukli, bernardynów

Lokalizacja: Dukla, ul. Bernardyńska 2, powiat Krosno (49.559541, 21.682290)
Budowa: 1761-64
Architekt: Leopold Andrys?
Styl:  późny barok

HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1761-64 na miejscu świątyni drewnianej z 1742 r. Autorem projektu jest być może Leopold Andrys, nadworny architekt Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha, który był fundatorem kościoła dla bernardynów. W latach 1899-1904 miała miejsce przebudowa kościoła w stylu neorenesansowym.

ARCHITEKTURA. Kościół późnobarokowy, złożony z trójnawowego, trójprzęsłowego, bazylikowego korpusu oraz z prezbiterium zakończonego półkolistą apsydą. Okazała fasada ujęta jest w dwie wieże, nakryte barokowymi hełmami. Elewacje boczne o podziałach ramowych.  Dachy nad nawą główną dwuspadowe, nad nawami bocznymi pulpitowe. Wnętrze kościoła zostało przekształcone w stylu neorenesansowym, jest rozczłonkowane podwójnymi pilastrami i kolumnami wspierającymi gzyms z belkowaniem. Nawa główna otwarta do naw bocznych półkolistymi arkadami. Wnętrze zostało nakryte sklepieniami krzyżowo-kolebkowymi.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIA WNĘTRZA. Polichromia malowana przez Antoniego Popiela w 1903 r. przedstawia sceny z życia św. Jana z Dukli. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII w. i początku  XX w., jest więc późnobarokowe i neorenesansowe. W ołtarzu głównym znajduje się rzeźbiony krucyfiks. Ołtarze w nawach są rokokowe z 3. ćw. XVIII w. W prawej nawie utworzono kaplicę, gdzie w ołtarzu umieszczono relikwiarz św. Jana z Dukli, w którym znajdują się doczesne szczątki świętego, przeniesione tutaj w 1974 r. z kościoła bernardynów w Rzeszowie. W kościele są też ustawione cztery konfesjonały późnobarokowe z XVIII w. Na ścianach wmurowano liczne epitafia marmurowe z XVIII w., m.in. Mniszchów i Potockich.

Rzut poziomy za: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. 1, województwo krośnieńskie, z. 1, Krosno. Dukla i okolice, Warszawa 1977

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. 1, województwo krośnieńskie, z. 1, Krosno. Dukla i okolice, Warszawa 1977
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Małopolskie i Podkarpacia, wyd. Arkady 2013
Strona internetowa: www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/dukla/index.htm

{gallery}polska/podkarpackie/dukla_kosciol_bernardynow{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *