Eger, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, franciszkanów

Eger, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, franciszkanów
Eger, Nagyboldogasszony Ferences templom

Lokalizacja: Eger,  Kossuth Lajos u. 14, (47.900193, 20.378260)
Budowa: 1736-1776 
Architekt: Giovanni Battista Carlone
Styl: późny barok

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1736-1753 a projekt wykonał Giovanni Battista Carlone. Fasada powstała w latach 1772-76 według projektu Jánosa Nitsmana.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy kościół złożony jest z prezbiterium zamkniętego ścianą prostą i szerszej nawy poprzedzonej dwuwieżowa fasadą. Fasada ujęta dwiema kwadratowymi wieżami, w narożnikach opiętych pilastrami i nakrytych daszkami namiotowymi. Środkowa cześć fasady jest nieznacznie zryzalitowana i ujęta parami pilastrów. W dolnej części znajduje się portal wejściowy nakryty łukiem odcinkowym a po bokach ujęty ukośnie ustawionymi pilastrami i kolumnami, podtrzymującymi wazony i spływy wolutowe. Powyżej nad wydatnym gzymsem, w półkolistej wnęce ustawiony jest posąg Niepokalanie Poczętej wykonany przez Józsefa Steinhausera. Fasadę wieńczy trójkątny szczyt, ujęty po bokach spływami wolutowymi z wazonami. Elewacje boczne kościoła posiadają podziały ramowe, nawę nakrywa dach dwuspadowy zaś prezbiterium dach trójspadowy. Ściany wewnątrz nawy podzielone są pilastrami, między którymi rozmieszone są płytkie wnęki na pomieszczenie ołtarzy bocznych. Nawa  nakryta jest sklepieniem żaglastym, zaś prezbiterium sklepieniem kolebkowym.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Kościół posiada późnobarokowe wyposażenie wnętrza. Składają się na nie ołtarze i ambona wykonane w 2. połowie XVIII w. Autorem rzeźb ołtarzowych jest József Steinhauser.

LITERATURA

Mehling M., Knaurs Kulturführer in farbe Ungarn, München 1996
Strona internetowa: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferences_templom (dostęp 09.06.2018)

Strona internetowa: http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=5540 (dostęp 09.06.2018)

Eger, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, franciszkanów

{gallery}wegry/eger_franciszkanie{/gallery}

Inne kościoły w Egerze opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Eger, katedra śś. Michała i Jana
Eger, kościół św. Antoniego z Padwy, minorytów
Eger, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, franciszkanów
Eger, kościół św. Bernarda, cystersów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *