Elbląg, kościół Bożego Ciała

Lokalizacja: Elbląg, Rzemieślnicza 29 (54.165359, 19.399011)
Budowa: 1405 – XIV w.
Styl: gotyk

HISTORIA. Kościół zbudowany został w 1405 r. W połowie XVI w. wnętrze zostało nakryte drewnianym sklepieniem stalaktytowym, jedynym takim na Pomorzu Wschodnim. W 1896 r. kościół został powiększony o neogotyckie prezbiterium z transeptem. W 1945 r. w czasie sowieckiej ofensywy wnętrze kościoła zostało wypalone. W latach 1973-77 kościół został odbudowany z przeznaczeniem na Spółdzielczy Dom Kultury „Pegaz”. Na krótko przed wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. władze komunistyczne przekazały świątynię Kościołowi Rzymskokatolickiemu.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony jest z trójprzęsłowej nawy i wieży od zachodu, częściowo wtopionej w korpus. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami uskokowymi, między którymi rozmieszczone są okna ostrołukowe, trójdzielne. Elewację koronuje fryz arkadkowy o maswerkowej dekoracji. Nawę nakrywa dach dwuspadowy. Wieża z przedsionkiem w przyziemiu, w dolnej części czworoboczna, w górnej przechodząca w ośmiobok i nakryta spłaszczonym daszkiem namiotowym. Do wnętrza prowadzą dwa ostrołukowe ołtarze, od zachodu i południa.

WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA uległo zniszczeniu w 1945 r., część zabytków mogła zostać wywieziona z Elbląga w głąb Niemiec jeszcze przed nadejściem Armii Czerwonej.

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod. red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995

{gallery}polska/warminskomazurskie/elblag_kosciol_bozego_ciala{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *