Frombork, kościół św. Mikołaja

Lokalizacja: Frombork, Adama Mickiewicza 11 (54.359065, 19.681636)
Budowa: XIV w.
Styl:  gotyk

HISTORIA. Kościół wzniesiony w XIV w., następnie został zniszczony w 1461 r. w czasie wojny trzynastoletniej. Był odbudowywany w latach 1474-90. Ponownie zniszczony przez pożar w 1574 i następnie odbudowany. W 1945 r. został spalony w czasie sowieckiej ofensywy. Odbudowany w latach 1972-73. Kościół nie pełni funkcji sakralnych a do 2002 r. mieściła się w nim kotłownia.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół wzniesiony jako trójnawowa, czteroprzęsłowa hala z niewyodrębnionym prezbiterium, zakrystią od wschodu i kruchtą dobudowaną od zachodu w końcu XVII w. Na zewnątrz kościół opięty jest jedno i dwuskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są wąskie dwudzielne okna ostrołukowe. Elewacje południowa i północna są trójdzielne, o najszerszych środkowych przęsłach, z ostrołukowymi oknami i blendami. Szczyty trójkątne również wypełnione blendami. Wnętrze pozbawione sklepień i nakryte otwartą więźbą dachową. Nawy wydzielone są ośmiobocznymi filarami podtrzymującymi ostrołukowe arkady. Do wnętrza od zachodu prowadzi ostrołukowy portal wejściowy.

DZWONNICA wolno stojąca, zbudowana na planie kwadratu.  Dolna części ceglana z XVI w., górna kondygnacja nadbudowana z drewna po pożarze w 1703 r.

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod. red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995

{gallery}polska/warminskomazurskie/frombork_kosciol_sw_mikolaja{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *