Gdańsk, kościół św. Jakuba

Lokalizacja:  Gdańsk, Łagiewniki 63 (54.358049, 18.650729)
Budowa: XV w.
Styl:  gotyk

HISTORIA. Pierwotnie na miejscu kościoła stała kaplica z początku XV w., przy której wzniesiono szpital dla niedołężnych żeglarzy. Po zniszczeniu kaplicy w 1433 r. już kilka lat później powstało na jej miejscu obecne prezbiterium kościoła. Następnie wzniesiono korpus nawowy wraz z wieżą, nie wiadomo jednak czy nastąpiło to jeszcze w XV wieku czy już na początku następnego stulecia. W XVI w. wraz z rozszerzaniem się reformacji kościół przejęli protestanci. Po zajęciu Gdańska przez wojska napoleońskie Francuzi uczynili z kościoła i szpitala obóz jeniecki. W XIX w. budynek kościoła pełnił też funkcję magazynu książek a potem galerii obrazów. Różnorodne przeznaczenie kościoła pociągnęło za sobą zmiany w architekturze jego wnętrza. W 1881 r. wieżę kościoła nakryto hełmem z rozbieranej wtedy sąsiedniej bramy św. Jakuba. Z perspektywy czasu ten rzadki eksperyment konserwatorski należy uznać za udany. W czasie II wojny światowej kościół nie ucierpiał. Po wojnie w 1946 r. kościół został przekazany zakonowi kapucynów, jako rekompensata za utratę klasztoru we Lwowie. Kapucyni przywrócili kościołowi funkcję sakralną i do dziś się nim opiekują.

ARCHITEKTURA. Kościół św. Jakuba jest budowlą późnogotycką, zbudowaną z cegły, złożoną z prezbiterium zamkniętego ścianą prostą oraz nieco szerszej nawy, w którą od zachodu wbudowana jest kwadratowa wieża. Wieża kościoła nakryta jest barokowym hełmem z latarnią i zwieńczonym iglicą. Na zewnątrz kościół nakryty jest dwuspadowym dachem o wspólnej kalenicy. Ściany przeprute są lancetowatymi, ostrołukowymi oknami. Wnętrze nakryte jest drewnianym stropem i oświetlone dużymi ostrołukowymi oknami.

Zabytkowe wyposażenie wnętrza przepadło na początku XIX w.

LITERATURA

Friedrich J., Gdańskie zabytki architektury, Gdańsk 1997
Strona internetowa: http://www.gdansk.kapucyni.pl/

{gallery}polska/pomorskie/gdansk_kosciol_sw_jakuba{/gallery}

Kościoły w Gdańsku opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Gdańsk, bazylika Wniebowzięcia NMP
Gdańsk, katedra Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda
Gdańsk, kościół św. Bartłomieja
Gdańsk, kościół św. Brygidy
Gdańsk, kościół św. Ducha (kaplica Królewska)
Gdańsk, kościół św. Elżbiety
Gdańsk, kościół św. Jakuba
Gdańsk, kościół św. Jana
Gdańsk, kościół św. Jóżefa
Gdańsk, kościół św. Katarzyny
Gdańsk, kościół św. Mikołaja
Gdańsk, kościół św. Piotra i św. Pawła
Gdańsk, kościół św. Trójcy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *