Görlitz, kościół Świętej Trójcy

Görlitz, kościół Świętej Trójcy
Görlitz, Dreifaltigkeitskirche

Lokalizacja: Görlitz, Klosterplatz 21 (51.155380, 14.988619)
Budowa: 1371-1381, 1450-1475
Styl: gotyk, późny gotyk

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1234-45 dla zakonu franciszkanów. W latach 1371-81 wzniesiono obecne gotyckie prezbiterium i dzwonnicę. Nawę i kaplicę św. Barbary zbudowano w latach 1450-75 a w 1490 r. Konrad Pfluger nakrył ją sklepieniem. Wraz z rozprzestrzenianiem się luteranizmu od 1521 r. ustały powołania zakonne i w 1565 r. franciszkanie opuścili ostatecznie Görlitz. Kościół i budynki klasztorne przejęło miasto, które urządziło w nich szkołę. Dopiero w 1712 r. utworzono przy kościele parafię a w 1715 r. kościół podczas ponownej konsekracji otrzymał dzisiejsze wezwanie Świętej Trójcy.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony z pięcioprzęsłowego, dwunawowego korpusu i czteroprzęsłowego prezbiterium zamkniętego pięciobocznie. Nawa południowa korpusu jest bardzo niska z emporą powyżej. Od południa do korpusu przylega dwuprzęsłowa kaplica św. Barbary, zamknięta trójbocznie od zachodu. Od północy do prezbiterium dostawiona jest wysoka dzwonnica. Fasada zachodnia zwieńczona jest trójkątnym szczytem wypełnionym blendami w kształcie oślego grzbietu. Dolna część fasady przebita jest dużym czterodzielnym oknem ostrołukowym na osi nawy głównej, poniżej znajduje się ostrołukowy portal. Północna ściana nawy głównej oświetlona jest ostrołukowymi oknami, w dolnej części znajduje się ostrołukowy portal zwieńczony kwiatonem. Wschodnia część prezbiterium opięta jest przyporami. Korpus nawowy, prezbiterium i kaplica św. Barbary nakryte są dachami dwuspadowymi. Wieża w dolnej części zbudowana jest na planie kwadratu, w górnej części przechodzi w ośmiobok i nakryta jest hełmem barokowym z latarnią. Wewnątrz prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowym, nawa północna i kaplica św. Barbary nakryte są sklepieniami sieciowymi. W kaplicy św. Barbary wsporniki ozdobione są głowami muzykantów i katuszem z herbem Czech.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz główny z 1. połowy XVIII w. wykonany przez Caspara Gottlob von Rodewitz. W prezbiterium ustawione są także późnogotyckie stalle z 1484 r. Fragmenty tych stalli znajdują się w prezbiterium katedry w Poznaniu. W nawie umieszczona jest barokowa ambona z 1670 r. o bogatej dekoracji snycerskiej. Bogate wyposażenie posiada kaplica św. Barbary. Znajduje się tam późnogotycki skrzydłowy ołtarz wykonany w latach 1510-1515 w jednym z warsztatów wrocławskich. W polu głównym ołtarza umieszczona jest rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, na awersach znajdują się płaskorzeźbione sceny z życia Maryi a na rewersach sceny Męki Pańskiej. Obok ustawiona jest gotycka rzeźba z Grupą Opłakiwania Chrystusa, wykonana po 1492 r. przez Hansa Olmützera. Inna późnogotycka rzeźba z około 1500 r. przedstawia Chrystusa Frasobliwego.

LITERATURA

Adamiak J., Pillep R., Zabytki Architektury i sztuki NRD, Przewodnik, wyd. Arkady 1989
Mertens K., Wiehr H. Knaurs Kulturführer in farbe Sachsen, Augsburg 1998
Strona internetowa: https://www.goerlitz.de/Dreifaltigkeitskirche.html

Görlitz, kościół Świętej Trójcy

{gallery}niemcy/saksonia/gorlitz_kosciol_sw_trojcy{/gallery}

Kościoły w Görlitz

Görlitz, kościół św. Piotra i św. Pawła
Görlitz, kościół Świętej Trójcy
Görlitz, kościół NMP
Görlitz, kościół św. Mikołaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *