Hamburg, kościół św. Katarzyny

Hamburg, kościół św. Katarzyny
Hamburg, kirche St. Katharinen

Lokalizacja: Hamburg – Altstadt, Katharinenkirchhof 1 (53.545988, 9.994701)
Budowa: do 1450 r.
Styl: późny gotyk

HISTORIA. Kościół św. Katarzyny był wzmiankowany w 1256 r. Obecny kościół został wzniesiony do 1450 r. W XVI w. został nakryty wspólnym dachem, który zastąpił osobne dachy nad każdą z naw. W 1648 r. podczas powodzi runęła wieża, która została odbudowana w 1657 r. i nakryta barokowym hełmem przez braci Petera i Joachima Marquard. W wyniku alianckiego bombardowania miasta w nocy z 29 na 30 lipca 1943 r. kościół został zniszczony. Zachowały się tylko mury zewnętrzne świątyni oraz wieża pozbawiona hełmu. Przepadło także bogate wyposażenie wnętrza, które uległo spaleniu. W latach 1950-1956 kościół został odbudowany według dawnych planów. W latach 2007-2012 przeprowadzono generalny remont kościoła, który zabezpieczył konstrukcję budowli.

ARCHITEKTURA. Późnogotycki kościół zbudowany z cegły, posiada układ trójnawowej i siedmioprzęsłowej pseudobazyliki bez wyodrębnionego prezbiterium z obejściem, zamkniętej wielobocznie. Od zachodu do kościoła dostawiona jest masywna, kwadratowa wieża, w górnej części przechodząca w ośmiobok i nakryta potężnym barokowym hełmem z podwójną latarnią i iglicą. Wysokość wieży z hełmem wynosi 116,7 m. Na całej długości ściany południowej dostawione są przybudówki. Na zewnątrz ściany kościoła opięte są uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są ostrołukowe okna. W nawach bocznych są to pary niewielkich trójdzielnych okien, zaś ściany obejścia przeprute są wielkimi oknami, z których największe, pięciodzielne usytuowane jest na osi wschodniej ściany kościoła. Korpus nawowy nakrywa wspólny dach dwuspadowy. Wnętrze nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe wsparte na potężnych, owalnych filarach. Nawa główna kościoła jest znacznie wyższa (ok. 26 m) od naw bocznych, do których otwarta jest ostrołukowymi profilowanymi arkadami.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Oryginalne i bardzo bogate wyposażenie uległo całkowitemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Obecnie we wnętrzu znajduje się kilka interesujących zabytków: późnogotycki obraz Ukrzyżowanie namalowany około 1500 r. przez Wilma Dedeke, późnogotycka XVI-wieczna rzeźba św. Katarzyny oraz trzy barokowe epitafia mieszczan hamburskich, które przetrwały alianckie bombardowanie z 1943 r. Interesujące są także powojenne elementy wyposażenie jak ołtarz główny, ambona, chrzcielnica oraz 75-głosowe organy z 1962 r. umieszczone w prospekcie organowym zbudowanym na wzór zniszczonego barokowego prospektu.

LITERATURA

Mehling M., Knaurs Kulturführer in farbe Deutschland, Augsburg 1998
Strona internetowa: https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptkirche_Sankt_Katharinen_(Hamburg)
Strona internetowa: https://www.katharinen-hamburg.de/hauptkirche-st-katharinen/ (dostęp 29.12.2019)

{gallery}niemcy/szlezwik/hamburg_kosciol_sw_katarzyny{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *