Hamburg, kościół św. Piotra

Hamburg, kościół św. Piotra
Hamburg, kirche St. Petri

Lokalizacja: Hamburg – Altstadt, Bei der Petrikirche 2 (53.550369, 9.996849)
Budowa: 1310 – 1418
Styl: gotyk

HISTORIA. Kościół był po raz pierwszy wzmiankowany jako kościół targowy w 1195 r. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto około 1310 r. i ukończono w 1418 r. W międzyczasie w 1342 r. rozpoczęto budowę wieży. W 1376 r. po północnej stronie wieży wzniesiono kaplicę św. Marcina a następnie od południa symetryczną kaplicę św. Ansgara. W 1418 r. do nawy południowej dostawiono jeszcze jedną, dwuprzęsłową nawę, przekształcając korpus w czteronawowy. Na początku XVI w. do nawy południowej dobudowano dwie kaplice. Masywna wieża została ukończona w 1516 r. poprzez nakrycie jej potężnym hełmem. Kościół został zniszczony w czasie wielkiego pożaru Hamburga w 1842 r. Następnie w latach 1844-49 został odbudowany według średniowiecznych planów. Jedynie nawy południowe zostały ze sobą połączone przez centralny filar. Później bo w latach 1866-78 odbudowano wieżę. Okres II wojny światowej kościół przetrwał bez większych zniszczeń.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony z czteronawowego, czteroprzęsłowego halowego korpusu i krótkiego dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego pięciobocznie. Nawy północna i południowa przylegająca do nawy środkowej, zakończone są pięciobocznie. Korpus od zachodu poprzedzony jest wysoką na 132 metry wieżą, po bokach, której dostawione są symetryczne kaplice. Fasada trójdzielna, wydzielona uskokowymi przyporami, zwieńczona masywną wieżą na planie kwadratu, zwieńczoną trójkątnymi szczytami i ostrosłupową iglicą. Elewacje kościoła opięte są uskokowymi przyporami między którymi w korpusie nawowym rozmieszczone są ostrołukowe okna cztero- i dwudzielne z maswerkami a w prezbiterium okna trójdzielne, także z maswerkami. Przęsła naw bocznych zwieńczone są trójkątnymi szczytami, wypełnionymi ostrołukowymi blendami i oknami. Nawa i prezbiterium nakryte są dachami dwuspadowymi, przęsła naw bocznych nakrywają osobne dachy dwuspadowe. Wnętrza kościoła nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi wspartymi na sześciu masywnych filarach nawy głównej i jednym filarze wspierającym sklepienia nawy południowej.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W kościele zachowało się kilka interesujących zabytków rzeźby i malarstwa z okresu średniowiecza. Są to m.in. umieszczony w nawie północnej obraz tablicowy św. Ansgara, biskupa Hamburga z 1460 r. przypisywany Hansowi Boernemannowi. W prezbiterium na filarze umieszczony jest gotycki posąg św. Ansgara z około 1480 r. z warsztatu Bernta Notke. Jest także gotycka grupa Ukrzyżowania. Z późniejszych obiektów warto wymienić obraz Marcina Lutra z łabędziem, malowany przez Jacoba Jacobsa z 1603 r. i zawieszony na filarze nawy północnej. W prezbiterium znajduje się płaskorzeźba Złożenie Chrystusa do Grobu, wykonana w 1869 r. przez Hermanna Schuberta.

LITERATURA

Mehling M., Knaurs Kulturführer in farbe Deutschland, Augsburg 1998
Strona internetowa:  https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptkirche_Sankt_Petri_(Hamburg) (dostęp 17.08.2020)

{gallery}niemcy/szlezwik/hamburg_kosciol_sw_piotra{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *