Kromieryż, kościół św. Maurycego

Kroměříž, kostel svatého Mořice

Lokalizacja:  Kromieryż, Stojanovo nám  11 (49.299149, 17.391025)
Budowa: 2. połowa XIII w.
Styl: gotyk

HISTORIA. Kościół został wzniesiony w 2. połowie XIII w. Przypuszczalnie prace budowlane rozpoczęły się krótko po 1262 r. a mury obwodowe zostały ukończone w latach 70-tych XX w. Prezbiterium zostało nakryte sklepieniem w 1344 r. W czasie najazdu husytów w 1432 r. kościół został spalony i popadł w ruinę. Odbudowa został ukończona dopiero w 1516 r. Ostatnia odbudowa nastąpiła po wielkim pożarze w 1836 r., nadała ona świątyni częściowo wygląd neogotycki. Wcześniej bo w 1730 r. z fundacji kardynała Wolfganga Schrattenbacha do kościoła dobudowano późnobarokową kaplicę Matki Bożej Bolesnej.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony jest z czteroprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą oraz trójnawowego, pięcioprzęsłowego halowego korpusu nawowego. Do wschodnich przęseł korpusu, w narożnikach przy prezbiterium dostawione są dwie wieże. Od północy do nawy dostawiona jest późnobarokowa kaplica. Kościół na zewnątrz opięty jest przyporami, pomiędzy którymi rozmieszczone są ostrołukowe okna z maswerkami, w korpusie czterodzielne, w prezbiterium trójdzielne. Korpus i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe. Wieża w dolnych czterech kondygnacjach kwadratowa, powyżej przechodząca w ośmiobok i nakryta ostrosłupowymi neogotyckimi hełmami. Fasada wschodnia podzielona jest przyporami, w narożnikach ustawionymi ukośnie. W środkowym polu uskokowy portal ostrołukowy, powyżej rozeta z maswerkiem a całość wieńczy trójkątny szczyt. Wewnątrz prezbiterium i nawy korpusu nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, w korpusie wspartymi na czworobocznych filarach.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. Maurycego w Legionie Tebańskim, namalowany w 1. połowie XIX w. przez wiedeńskiego malarza Antona Pettera. Organy wykonał przed 1853 r. wiedeński organmistrz Jacob Deutschmann. Późnobarokowy wystrój kaplicy Matki Bożej Bolesnej jest dziełem rzeźbiarza Františka Ondřeja Hirnle. W kaplicy znajduj się ołtarz i dwa pomniki nagrobne. Ołtarz wykonany został w latach 60-tych XVIII w., a w jego centrum umieszczona jest starsza figura Piety. Umieszczony po prawej stronie nagrobek należy do biskupa ołomunieckiego, kardynała Wolfganga Hanibala Schrattenbacha (zm. 1738). Wykonany jest z szarego i beżowego marmuru a klęcząca postać kardynała odlana jest z cyny. Podobnych materiałów użyto do wykonania pomnika dla biskupa ołomunieckiemu Leopolda Egkha (zm. 1760).

LITERATURA

Strona internetowa: http://www.svmoric.net (dostęp 02.06.2020)
Strona internetowa: http://www.houska.cz/page.php?id=87&pid=87 (dostęp 02.06.2020)

{gallery}czechy/zlin/kromieryz_kosciol_sw_maurycego{/gallery} 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *