Kraków, kościół św. Franciszka Salezego, wizytek

Kraków, kościół św. Franciszka Salezego, wizytek

Lokalizacja: Kraków-Piasek, Krowoderska 16 (50.068266, 19.936978)
Budowa: 1692-95
Architekt: Jan Solari
Styl: barok

HISTORIA. Siostry wizytki przybyły z Warszawy do Krakowa w 1681 r. za sprawą biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. On też był fundatorem kościoła i klasztoru dla sióstr Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, bo tak brzmi pełna nazwa wizytek. Autorem projektu całego zespołu klasztornego był czynny w Krakowie architekt Jan Solari, zapewne włoskiego pochodzenia. Kościół został wzniesiony w latach 1692-95.

ARCHITEKTURA. Jest to barokowa świątynia złożona z nawy i krótkiego prezbiterium. Szczególnie interesującym elementem architektury kościoła jest jego dwukondygnacyjna fasada frontowa, zwieńczona trójkątnym szczytem i rozczłonkowana pilastrami oraz kolumnami. Zdobi ją dekoracja rzeźbiarska autorstwa Jana Liskowicza złożona z rzeźb świętych umieszczonych we wnękach, aniołów oraz płaskorzeźbionych scen św. Franciszka unoszonego przez anioły i Nawiedzenia NMP, ta ostatnia umieszczona jest w owalnym medalionie w szczycie kościoła. Na osi fasady znajduje się marmurowy portal zamknięty półkoliście i ujęty korynckimi kolumnami, w jego zwieńczenie wprawiona jest tablica informująca o fundatorze kościoła biskupie Małachowskim. Wnętrze nakryte jest sklepieniem kolebkowych, zaś ściany rozczłonkowane są pilastrami wspierającymi wydatny gzyms z belkowaniem.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wnętrze kościoła zdobi dekoracja stiukowa, zaś sklepienie pokryte jest dekoracją malarską wykonaną w 2. połowie XVIII w. przez Andrzeja Radwańskiego, niestety mocno przemalowaną w 1934 r. Wyposażenie wnętrza w przeważającej części pochodzi z czasu budowy kościoła, stanowi je kilka barokowych ołtarzy i ambona. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. Franciszka Salezego z XVII w. w otoczeniu figur śś. Augustyna i Stanisława bpa, powyżej figury śś. Janów: Chrzciciela i Ewangelisty a między nimi w zwieńczeniu obraz Nawiedzenia NMP. Pewną ciekawostką jest znajdująca się w antepedium ołtarza św. Marii Magdaleny po prawej stronie nawy, trumienka św. Fruktuazego, męczennika, podarowana przez królową Marię Sobieską.

LITERATURA

Adamczewski J., Kraków od A do Z, Kraków 1992
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003
Strona internetowa: http://www.wizytki.pl/

Kraków, kościół św. Franciszka Salezego, wizytek

{gallery}polska/malopolskie/krakow_kosciol_wizytek{/gallery}

Inne kościoły w Krakowie

Kraków, katedra św. Stanisława i św. Wacława
Kraków, kościół Wniebowzięcia NMP (Mariacki)
Kraków, kościół św. Franciszka, franciszkanów
Kraków, kościół św. Trójcy, dominikanów
Kraków, kościół św. Andrzeja

Kraków, kościół św. Katarzyny i św. Małgorzaty
Kraków, kościół Bożego Ciała
Kraków, kościół św. Krzyża
Kraków, kościół św. Piotra i św. Pawła
Kraków, kościół św. Anny

Kraków, kościół św. Piotra i św. Pawła, benedyktynów w Tyńcu
Kraków, kościół Wniebowzięcia NMP i św. Wacława, cystersów

Kraków, kościół Wniebowzięcia NMP, kamedułów na Bielanach
Kraków, kościół św. Barbary
Kraków, kościół Przemienienia Pańskiego, pijarów
Kraków, kościół Nawrócenia św. Pawła, misjonarzy

Kraków, kościół św. Floriana
Kraków, kościół św. Bernardyna, bernardynów
Kraków, kościół św. Marka
Kraków, kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława biskupa
Kraków, kościół św. Marcina
Kraków, kościół Nawiedzenia NMP, karmelitów na Piasku
Kraków, kościół Trójcy Przenajświętszej, bonifratrów
Kraków, kościół św. Wojciecha
Kraków, kościół Najświętszego Salwatora
Kraków, kościół św. Łazarza
Kraków, kościół św. Grzegorza
Kraków, kościół św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża
Kraków, kościół Zwiastowania NMP, kapucynów
Kraków, kościół św. Bartłomieja
Kraków, kościół św. Józefa
Kraków, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kraków, kościół św. Stanisława Kostki
Kraków, kościół św. Szczepana
Kraków, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Kraków, kościół Matki Bożej Królowej Polski (Arka Pana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *