Kraków, kościół Trójcy Przenajświętszej, bonifratrów

Kraków, kościół Trójcy Przenajświętszej, bonifratrów dawniej trynitarzy

Lokalizacja: Kraków-Stradom, ul. Krakowska 48 (50.047035, 19.944171)
Budowa: 1752-58
Architekt: Franciszek Placidi
Styl: późny barok

HISTORIA. Położony przy ul. Krakowskiej kościół zbudowany został dla trynitarzy w latach 1752-58 według projektu architekta Franciszka Placidiego. Jednak już w 1796 r. zmarli ostatni zakonnicy tego zgromadzenia i świątynia została przejęta przez władze austriackie. W 1812 r. zabudowania kościelno-klasztorne przekazano bonifratrom, zwanym także braćmi miłosierdzia, którzy byli obecni w Krakowie już od 1609 r.

ARCHITEKTURA. Kościół jest budowlą późnobarokową, z plastycznie ukształtowaną fasadą, której wklęsła część środkowa ujęta została skośnie ustawionymi filarami, zaś nad nią wznoszą się dwie, podobnie wygięte kondygnacje, oddzielone wydatnymi gzymsami. Kościół złożony jest z krótkiego prezbiterium i trójprzęsłowej nawy ujętej w boczne kaplice, połączone wąskimi przejściami. Ściany wewnątrz podzielone pilastrami kompozytowymi, prezbiterium nakryte sklepieniem żaglastym, zaś nawa i kaplice sklepieniami kolebkowymi na gurtach.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wnętrze kościoła zdobi polichromia iluzjonistyczna wykonana przez Józefa Piltza z Holochova na Morawach w latach 1757-58 związana z kultem Trójcy Świętej, Najświętszej Marii Panny oraz działalnością zakonu trynitarzy. Ołtarz główny i ołtarze boczne są pseudobarokowe i pochodzą z lat 30-tycch XX w. W ołtarzu głównym umieszczony został posąg Jezusa Nazareńskiego z XVIII w. W kaplicach św. Kajetana i św. Judy Tadeusza znajdują się obrazy malowane przez Tadeusza Kuntze z około 1758 r. W kościele jest też późnobarokowa ambona z XVIII w. i pochodzący z tego samego czasu chór muzyczny.

LITERATURA

Adamczewski J., Kraków od A do Z, Kraków 1992
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. IV, Miasto Kraków, cz. V, Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory 2, pod red. I. Rejduch-Samkowej i  J. Samka, Warszawa 1994
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Łoziński J., Pomniki sztuce w Polsce, T. 1, Małopolska, Warszawa 1985
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003

Kraków, kościół Trójcy Przenajświętszej, bonifratrów dawniej trynitarzy

{gallery}polska/malopolskie/krakow_kosciol_bonifratrow{/gallery}

Inne kościoły w Krakowie

Kraków, katedra św. Stanisława i św. Wacława
Kraków, kościół Wniebowzięcia NMP (Mariacki)
Kraków, kościół św. Franciszka, franciszkanów
Kraków, kościół św. Trójcy, dominikanów
Kraków, kościół św. Andrzeja

Kraków, kościół św. Katarzyny i św. Małgorzaty
Kraków, kościół Bożego Ciała
Kraków, kościół św. Krzyża
Kraków, kościół św. Piotra i św. Pawła
Kraków, kościół św. Anny

Kraków, kościół św. Piotra i św. Pawła, benedyktynów w Tyńcu
Kraków, kościół Wniebowzięcia NMP i św. Wacława, cystersów

Kraków, kościół Wniebowzięcia NMP, kamedułów na Bielanach
Kraków, kościół św. Barbary
Kraków, kościół Przemienienia Pańskiego, pijarów
Kraków, kościół Nawrócenia św. Pawła, misjonarzy

Kraków, kościół św. Floriana
Kraków, kościół św. Bernardyna, bernardynów
Kraków, kościół św. Marka
Kraków, kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława biskupa
Kraków, kościół św. Marcina
Kraków, kościół św. Franciszka Salezego, wizytek

Kraków, kościół Nawiedzenia NMP, karmelitów na Piasku
Kraków, kościół św. Wojciecha
Kraków, kościół Najświętszego Salwatora
Kraków, kościół św. Łazarza
Kraków, kościół św. Grzegorza
Kraków, kościół św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża
Kraków, kościół Zwiastowania NMP, kapucynów
Kraków, kościół św. Bartłomieja
Kraków, kościół św. Józefa
Kraków, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kraków, kościół św. Stanisława Kostki
Kraków, kościół św. Szczepana
Kraków, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Kraków, kościół Matki Bożej Królowej Polski (Arka Pana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *