Kutna Hora, kościół św. Jakuba

Kutna Hora, kościół św. Jakuba
Kutná Hora, Kostel svatého Jakuba

Lokalizacja:  Kutna Hora, Jakubská, 284 01 (49.948373, 15.267637)
Budowa:  1330-1420
Styl:  gotyk

HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1330-1420. Prezbiterium zostało ukończone w 1350 r., zaś nawa była budowana w kilku etapach z przerwami spowodowanymi wojnami husyckimi. W ostatnim etapie budowy czynni byli budowniczowie ze strzechy Parlerów, wznoszący ogromny kościół św. Barbary. W 1. połowie XV w. kościół został przejęty przez husytów i odzyskany przez katolików w 1620 r. po bitwie pod Białą Górą.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony jest z trójnawowego, czteroprzęsłowego halowego korpusu poprzedzonego masywem wieżowym oraz trójprzęsłowego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Korpus od zachodu poprzedzony jest dwiema kwadratowymi wieżami, z których północna wysoka jest na 80 metrów i nakryta barokowym hełmem. Wieża południowa jest znacznie niższa, nie ukończona i nakryta namiotowym daszkiem. Między wieżami umieszczone jest wielkie okno ostrołukowe z płomienistym maswerkiem z około 1400 r. Poniżej dwudzielny portal główny, ostrołukowy i uskokowy z maswerkiem w tympanonie. Elewacje boczne kościoła opięte są przyporami, między którymi rozmieszczone są lancetowate ostrołukowe okna z maswerkami. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe. Wnętrza nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, wysokimi na 19 metrów w korpusie nawowym wspartymi na smukłych czworobocznych filarach. Wewnątrz między wieżami umieszczona jest empora organowa. W zakończeniach naw bocznych znajdują się kaplica, nakryte emporami.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie barokowe ale zachowały się też zabytki gotyckie. Barokowy ołtarz główny wykonany został w latach 1677-78. Są w nim umieszczone obrazy: Śmierć św. Jakuba, namalowany przez Františka Xavera Palko w polu głównym oraz Świętej Trójcy namalowany przez praskiego malarza Petera Brandla. Cennymi zabytkami sztuki gotyckiej są stalle z 1484 r. ustawione w prezbiterium oraz predella z 1515 r., pochodząca z niezachowanego ołtarza.

Rzut poziomy za: Umělecké památky Čech, Praha 1977

LITERATURA

Kulich J., Kutna Hora. Kościół św. Barbary i miasto, wyd. Gloriet (wydanie polskie)
Umělecké památky Čech 1-4, pod. red E. Poche, Praha 1977
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Strona internetowa: https://destinace.kutnahora.cz/d/kosciol-sw-jakuba (dostęp 18.06.2019)

Kutna Hora, kościół św. Jakuba

{gallery}czechy/srodkoweczechy/kutna_hora_kosciol_sw_jakuba{/gallery}

Kościoły w Kutnej Horze opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Kutná Hora, kościół św. Barbary
Kutná Hora, kościół Wniebowzięcia NMP, cystersów
Kutná Hora, kościół św. Jakuba
Kutná Hora, kościół Panny Marii na Nameti
Kutná Hora, kościół św. Jana Nepomucena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *