Kutna Hora, kościół św. Jana Nepomucena

Kutna Hora, kościół św. Jana Nepomucena
Kutná Hora, Kostel svatého Jana Nepomuckého

Lokalizacja:  Kutna Hora, Husova 120 (49.949235, 15.264457)
Budowa:  1734 – 1754
Budowniczy: František Maxmilián Kaňka
Styl:  późny barok

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1734-54 przez jezuitów w związku kanonizacją św. Jana Nepomucena. Autorem projektu był architekt František Maxmilián Kaňka. Budowa został przerwana w 1735 r. z powodu braku funduszy i 1745 r. w czasie wojny z Prusami. W 1951 r. władze komunistyczne zamknęły kościół a wyposażenie wnętrza zostało zdeponowane. W 1994 r. kościół został przeznaczony na cele kulturalne.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy kościół złożony z eliptycznej nawy i krótkiego prezbiterium zamkniętego półkolistą apsydą. Fasada trójdzielna, w środkowej części wypukła, z najwyższą kondygnacją ujętą spływami wolutowymi i nakrytą trójkątnym naczółkiem. Boczne pola zwieńczone są kwadratowymi wieżyczkami z baniastymi hełmami. Na osi w przyziemiu portal z 1760 r. nakryty trójkątnym naczółkiem. Po bokach w półkolistych wnękach umieszczone są rzeźby śś. Wojciecha i Prokopa. Boczne elewacje o podziałach ramowych przebitych dużymi oknami. Kościół nakrywa wspólny dach dwuspadowy. Wewnątrz ściany opięte są pilastrami pokrytymi barwnymi pilastrami, wspierającymi obiegający gzyms. Nawę i prezbiterium nakrywają sklepienia żaglaste nazywane też czeską kapą.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodzi z czasu budowy kościoła i jest przeważnie późnobarokowe i rokokowe. Polichromię kościoła w 1752 r. wykonał F. X. Palka przedstawiając sceny z Legendy św. Jana Nepomucena. Na sklepieniu nawy przedstawiona została Apoteoza św. Jana Nepomucena, zaś w prezbiterium scena Poszukiwania języka św. Jana w katedrze św. Wita w Pradze. W ołtarzu głównym 1752-54 umieszczony jest obraz św. Jana Nepomucena, namalowany w 1887 r. przez Emanuela Dítěte Młodszego. Dwa z czterech ołtarzy bocznych poświęcone są śś. Florianowi i Gothardowi. Bogatą dekorację posiada ambona wykonana 1752 r. przez  J. K. Eberla i J. Donata.

LITERATURA

Umělecké památky Čech 1-4, pod. red. E. Poche, Praha 1977

Kutna Hora, kościół św. Jana Nepomucena

{gallery}czechy/srodkoweczechy/kutna_hora_kosciol_sw_jana{/gallery}

Kościoły w Kutnej Horze opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Kutná Hora, kościół św. Barbary
Kutná Hora, kościół Wniebowzięcia NMP, cystersów
Kutná Hora, kościół św. Jakuba
Kutná Hora, kościół Panny Marii na Nameti
Kutná Hora, kościół św. Jana Nepomucena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *