Ladomirová, cerkiew św. Michała Archanioła

Ladomirová, miejscowość w okresie Svidník (kraj preszowski).
Cerkiew zbudowana została w 1742 r., informuje o tym napis wyryty nad drzwiami do babińca. Świątynia przetrwała do naszych czasów bez większych zmian w swym pierwotnym kształcie. Jedynie w 1957 r. zwalone drzewo uszkodziło budowlę, która w następnym roku została odbudowana. Jej oryginalny kształt miał decydujące znaczenie przy umieszczeniu cerkwi na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Trafiła na nią w 2008 r. wraz z grupą siedmiu innych drewnianych świątyń słowackich Karpat. Jest to cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego, drewniana wzniesiona w konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej. Jest trójdzielna co znaczy, że składa się z prezbiterium, nawy i babińca objętego słupami wieży. Od zachodu dostawiony jest jeszcze niewielki przedsionek. Wieża o pochyłych ścianach z izbicą, otoczona zachatą. Nawa nakryta jest ośmioboczną łamaną kopułą, nad prezbiterium łamany dach namiotowy. Nad dachami prezbiterium, nawy i wieży wznoszą się analogiczne baniaste hełmy zwieńczone krzyżami. Wewnątrz nawa i prezbiterium nakryte sa kopułami, z tym, że kopuła nawy jest ośmioboczna, w babińcu strop płaski. Ściana zachodnia nawy otwarta do babińca ozdobną przegrodą, przypominającą o dawnym podziale pomieszczeń dla kobiet i mężczyzn. Powyżej znajduje się nadwieszony chór muzyczny. Wewnątrz warto obejrzeć kompletny XVIII-wieczny ikonostas, ustawiony między nawą a prezbiterium. Za ikonostasem w prezbiterium znajduje się ołtarz główny z XVIII w. z obrazem Opieki Bogurodzicy (Pokrow) współczesnym ołtarzowi. Ponadto w nawie ustawione są dwa boczne ołtarze a na ścianach zawieszone są liczne ikony.

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996

Strona internetowa: http://www.drevenechramy.sk/

{gallery}slowacja/preszowski/ladomirova_cerkiew_sw_michala{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *