Łódź, kościół św. Franciszka z Asyżu

Lokalizacja: Łódź-Górna, ul. Przyszkole 2 (51°43′37,1″N 19°26′45,2″E)
Budowa: 1930-32, 1980, 1988-90
Architekt: Józef Kaban
Styl: modernizm

HISTORIA. Bardzo ciekawym przykładem modernistycznej architektury sakralnej jest kościół św. Franciszka z Asyżu w Łodzi. Kościół zbudowany został w latach 1930-32 według projektu Józefa Kabana. Pełna realizacja projektu kościoła nastąpiła dopiero w latach 80-tych XX w. Najpierw w 1980 r. wykonano zwieńczenie środkowej części fasady a następnie w latach 1988-90 wzniesiono dzwonnicę.
ARCHITEKTURA. Kościół zbudowany został z cegły i żelbetu. Posiada formę przenikających się zgeometryzowanych brył. Składa się z trójnawowego, bazylikowego korpusu i półkoliście zamkniętego prezbiterium otoczonego w dolnej części prostokątną bryłą, mieszczącą pomieszczenia zakrystyjne. Od frontu kościół poprzedza kwadratowa wieża z ażurowym zwieńczeniem, ujęta po bokach zryzalitowanymi, niższymi bryłami naw bocznych. Ściany kościoła przeprute są dużymi oknami, w nawie głównej kwadratowymi, w nawach bocznych znacznie większymi prostokątnymi. Także wnętrze kościoła posiada zgeometryzowane formy. Nawy boczne wydzielają prostokątne filary, wspierające żelbetowe stropy płaskie. Geometryczną formę ma też wolno stojąca dzwonnica, której smukła bryła posiada ażurowe zwieńczenie analogicznie jak w fasadzie kościoła.

LITERATURA

Burno F., Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczpospolitej, Warszawa 2012
Strona internetowa: http://mymodernlodz.blogspot.com/2011/03/koscio-sw-franciszka-z-asyzu.html

{gallery}polska/lodzkie/lodz_kosciol_sw_franciszka{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *