Lublin, kościół św. Agnieszki, dawny augustianów

Lokalizacja: Lublin, ul. Kalinowszczyzna 62 (51.252120, 22.588388)
Budowa: 1648, 1685-98
Styl: manieryzm, barok

HISTORIA. Augustianie wznieśli swój kościół na terenie dawnego przedmieścia Kalinowszczyzna, które oddalone jest o kilkanaście minut drogi od Starego Miasta. Budowa kościoła przebiegała w dwóch etapach, najpierw  do 1646 r. zbudowano prezbiterium a następnie w latach 1685-98 dobudowano korpus nawowy. W 1874 r. wzniesiono obecną dzwonnicę, wzorowaną na poprzedniej. Wcześniej bo w 1684 r. na fali represji po powstaniu styczniowym władze rosyjskie skasowały lubelski klasztor augustianów a kościół został przejęty przez duchowieństwo diecezjalne.

ARCHITEKTURA. Kościół jest budowlą barokową, chociaż prezbiterium posiada cechy tzw. renesansu lubelskiego. Złożony jest z trójnawowego korpusu o czterech przęsłach oraz węższego, trójprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego półkoliście. Całość nakrywają dachy dwuspadowe. Monumentalna fasada kościoła o dwóch kondygnacjach i trójkątnym szczycie łączy w sobie elementy późnorenesansowe i barokowe. Dolna kondygnacja posiada podziały ramowe zaś górna kondygnacja i szczyt rozczłonkowane są pilastrami. Dodatkowo szczyt ujęty jest spływami wolutowymi i obeliskami. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem kolebkowym, pokrytym dekoracją listwową w typie lubelskim. Nawa główna nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami. Ściany wewnątrz nawy podzielone są zdwojonymi pilastrami, między którymi mieszczą się zamknięte półkoliście arkady międzynawowe.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest barokowe lub nowsze utrzymane w stylistyce barokowej, składają się na nie ołtarze oraz ambona. Na chórze znajdują się organy wykonane w 1896 r. w Fabryce Organów L. Blomberg i Syn w Warszawie.

LITERATURA

Miłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 22, Województwo lubelskie, Warszawa 1995
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia, Arkady 2013

Strona internetowa: http://www.agnieszkakalina.pl/

{gallery}polska/lubelskie/lublin_kosciol_sw_agnieszki{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *