Lublin, kościół św. Piotra i Pawła, kapucynów

Lokalizacja: Lublin, ul. Krakowskie Przemieście 42 (51.247693, 22.560779)
Budowa: 1726-33
Architekt: Karol Bay
Styl: późny barok

HISTORIA. Lubelski klasztor kapucynów położony jest poza obszarem Starego Miasta przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Został ufundowany przez Pawła Karola Sanguszkę, marszałka wielkiego litewskiego i jego małżonkę Mariannę z Lubomirskich w 1721 r. naprzeciw należącego wtedy do Sanguszków pałacu. Zakonnicy przybyli do Lublina w 1724 r. a w latach 1726-33 wybudowane zostały budynki klasztorne i kościół według projektu architekta Karola Baya z Warszawy. W latach 1857-60 dostawiono do kościoła od wschodu neogotycką kaplicę Niepokalanego Serca NMP według projektu Bolesława Podczaszyńskiego. Kapucyni przebywali w Lublinie do kasaty klasztoru w ramach represji rosyjskich po powstaniu styczniowym w 1864 r. Odzyskali kościół i klasztor w 1919 r. i do dziś się nimi opiekują. 

ARCHITEKTURA. Kościół złożony jest z prostokątnej, dwuprzęsłowej nawy, do której po obu stronach przylegają rzędy kaplic oraz z węższego prezbiterium zamkniętego ścianą prostą. Od wschodu do kościoła przylega duża neogotycka kaplica, zbudowana na planie prostokąta i zamknięta trójbocznie. Na zewnątrz opięta jest przyporami, między którymi znajdują się ostrołukowe okna. Fasada wzorowana jest na fasadzie warszawskiego kościoła kapucynów. W części środkowej rozczłonkowana pilastrami toskańskimi i zwieńczona trójkątnym szczytem, boczne części o podziałach ramowych ze spływami, na zakończeniach których ustawione zostały rzeźby śś. Piotra i Pawła. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowym na nawą, prezbiterium i kaplicą NMP oraz dachami pulpitowymi nad kaplicami bocznymi. Ściany wewnątrz kościoła rozczłonkowane są pilastrami wspierającymi wydatny gzyms i nakryte sklepieniami kolebkowymi na gurtach. Kaplica NMP nakryta jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA późnobarokowe, wykonane po 1780 r. Składa się na nie siedem ołtarzy z obrazami malowanymi przez pochodzącego z Holandii Petera van Roya oraz ambona.

Pod chórem zakonnym mieści się krypta gdzie pochowany jest fundator klasztoru wraz z rodziną.

LITERATURA

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 22, Województwo lubelskie, Warszawa 1995
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia, Arkady 2013
Strona internetowa: http://www.kapucyni-lublin.pl/ (dostęp 12.03.2019)

{gallery}polska/lubelskie/lublin_kosciol_kapucynow{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *