Lublin, kaplica zamkowa Trójcy Świętej

Lublin, kaplica zamkowa Trójcy Świętej

Lokalizacja: Lublin, ul. Zamkowa 9 (51.250312, 22.573092)
Budowa: 3 ćwierć XIV w., 1395-1418
Styl: gotyk

HISTORIA. Lubelski zamek położony jest na wzgórzu w północno-wschodniej części starego miasta. Wzniesiony został w 3. ćwierci XIV w. z inicjatywy króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Przy jego wschodnim krańcu usytuowana jest gotycka kaplica zamkowa Trójcy Świętej. Swój obecny wygląd zawdzięcza ona fundacji króla polskiego Władysława Jagiełły, z inicjatywy którego została rozbudowana w latach 1395-1418.

ARCHITEKTURA. Kaplica zamkowa to niewielka budowla składająca się z dwuprzęsłowego korpusu oraz jednoprzęsłowego, wielobocznie zamkniętego prezbiterium, wysuniętego poza dawny czworobok murów. Na zewnątrz kaplica opięta jest przyporami, między którymi znajdują się ostrołukowe okna. Fasada zachodnia zwieńczona jest późnorenesansowym szczytem z połowy XVII w. Kaplicę nakrywają dachy dwuspadowe. Fasadę zdobi też gotycko-renesansowy portal z 2. połowy XVI w., zamknięty łukiem półkolistym. Wnętrze kaplicy podzielone jest na dwie kondygnacje, w dolnej części znajdują się krypty. Prezbiterium i nawa kaplicy nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, w nawie wspartymi na ośmiobocznym filarze. Wewnątrz kilka portali późnogotyckich ostrołukowych i jeden zamknięty półkoliście.

WYSTRÓJ WNĘTRZA. Ściany wewnątrz kaplicy zdobi najlepiej zachowany w Polsce zespół malowideł rusko-bizantyjskich, które ukończono w 1418 r. z fundacji Władysława Jagiełły. Prace wykonał warsztat malarski na czele z mistrzem Andrzejem, w którego skłąd wchodzili przynajmniej dwaj inni malarze: Kyrył i Juszko. Cechy stylistyczne malowideł wskazują na powiązania ze szkołami twerską i nowogrodzką. Na sklepieniach przedstawiony został Chrystus Pantokrator w otoczeniu aniołów, na ścianach znajdują się prorocy i sceny z życia Chrystusa, Marii i świętych. Wśród malowideł znajdziemy też dwa portrety Władysława Jagiełły.

 LITERATURA

Łoziński J., Pomniki sztuce w Polsce, T. 1, Małopolska, Warszawa 1985
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia, Arkady 2013

Lublin, kaplica zamkowa Trójcy Świętej

{gallery}polska/lubelskie/lublin_kaplica_zamkowa{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *