Máriapócs, kościół św. Michała

Máriapócs,Szent Mihály templom

Lokalizacja: Máriapócs,  Kossuth tér 25 (47.878231, 22.024162)
Budowa: 1731-1756
Styl: późny barok 

HISTORIA. W Máriapócs znajduje się jedno z ważniejszych sanktuariów maryjnych na Węgrzech. Jest to też główne miejsce pielgrzymowania dla węgierskich grekokatolików. W 1991 r. sanktuarium Jan Paweł II. Początki sanktuarium w Pócs sięgają 1696 r., kiedy to z ikony Matki Bożej popłynęły łzy. Wieści o cudownym wydarzeniu szybko rozeszły się po Cesarstwie Austriackim. W 1697 r. cesarz Leopold I nakazał przenieść ikonę do Wiednia. Dziś znajduje się ona w jednej z kaplic katedry św. Szczepana. Dla Pócs wykonano kopię ikony. O tym, że Matka Boża upodobała sobie właśnie tę miejscowość świadczy fakt, że jeszcze dwukrotnie uroniła łzy: w 1715 r. i w 1905 r. Máriapócs szybko stała się popularnym celem pielgrzymek. Niewielka drewniana cerkiew została zastąpiona obecną późnobarokową świątynią. Jej budowę prowadzono latach 1731-56 i ostatecznie ukończono dodaniem dwu wież w  1856 r.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy, złożony z prostokątnej nawy z półkolistymi kaplicami po bokach i nieco węższego prezbiterium, zamkniętego półkoliście. Od zachodu nawa poprzedzona jest dwuwieżową fasadą. Wieże podzielone na trzy kondygnacje nakrywają baniaste hełmy z latarniami. Elewacje boczne kościoła posiadają podziały ramowe. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym dachem dwuspadowym z wieżyczką na zakończeniu prezbiterium, kaplice nakryte kopułami i zwieńczone wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Ściany wewnątrz kościoła opięte są pilastrami dźwigającymi obiegający gzyms. Wnętrza nakrywają sklepienia kolebkowe z lunetami na gurtach. 

WYPOSAŻENIE WNĘRZA. Ogromny ikonostas wykonany w 1786 r.  z ikonami pochodzącymi z końca XIX w. Ołtarze boczne i ambona są późnobarokowe i pochodzą z końca XVIII w. W ołtarzu w kaplicy północnej umieszczona jest słynąca łaskami ikona Matki Bożej z 1697 r. 

LITERATURA

Mehling M., Knaurs Kulturführer in farbe Ungarn, München 1996
Rusin W., Węgry. Praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 2014
Szwajdo J., Węgry. Przewodnik krajoznawczy, wyd. BOSZ 2014

{gallery}wegry/mariapocs_kosciol_sw_michala{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *