Miroľa, cerkiew Opieki Bogurodzicy

Miroľa, cerkva Ochrany Bohorodičky

Miroľa, miejscowość w okresie Svidník (kraj preszowski).
Jest to jedna z całej grupy cerkwi położonych w okolicy Svidnika. Zbudowana została w 1770 r. Jest to cerkiew łemkowska, drewniana, złożona z prezbiterium i nawy wzniesionych w konstrukcji zrębowej oraz wieży o konstrukcji słupowej. Prezbiterium kwadratowe, węższe od nawy. Wieża o pochyłych ścianach, nakryta jest hełmem baniastym z krzyżem. W przyziemiu wieży mieści się przedsionek. Dachy nad nawą i prezbiterium namiotowe, łamane, zwieńczone analogicznymi hełmami jak na wieży. Wewnątrz prezbiterium i nawa nakryte są kopułami namiotowymi. Południowe bliźnie okno posiada interesujące drewniane obramienie zdobne w rozety. Wyposażenie cerkwi jest stosunkowo bogate i pochodzi z okresu od XVII do XIX w. Ikonostas powstał w końcu XVIII w., jednak znajdują się w nim też starsze ikony z poprzedniego ikonostasu z początku XVIII w. Warto przyjrzeć się prazdnikom, niewielkim ikonom umieszczonym w rzędzie, które przedstawiają ważniejsze święta liturgiczne. W kilku z nich m.in. w ikonie Bożego Narodzenia przedstawiono pasterzy w regionalnych strojach. W prezbiterium ustawiony jest ołtarz główny z XIX-wiecznym obrazem Chrystusa Upadającego pod Krzyżem. Na ścianach cerkwi zawieszone jest wiele interesujących ikon m.in.: Zaśnięcie Bogurodzicy, Podniesienie Krzyża Świętego, Narodzenia Bogurodzicy, wszystkie z XVII w. Warto też obejrzeć umieszczoną w ołtarzyku bocznym w prezbiterium barokową płaskorzeźbę Ukrzyżowania.

Rzut poziomy cerkwi za Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996
Strona internetowa: http://www.drevenechramy.sk/

{gallery}slowacja/preszowski/mirola_cerkiew_opieki_bogurodzicy{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *