Moedling, kościół św. Otmara

Moedling, kościół św. Otmara
Mödling, kirche St. Othmar

Lokalizacja:  Mödling, Pfarrgasse 18 (48.085218, 16.279952)
Budowa: 1454 – 1523
Styl: późny gotyk

HISTORIA. Na miejscu obecnego kościoła istniało kilka wcześniejszych świątyń, najstarsza z nich powstała w IX w. w czasach Karolingów. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1454 r. i zakończono około 1523 r. Kilka lat później w 1529 r. kościół został zniszczony przez Turków w czasie pierwszego oblężenia Wiednia. Przynajmniej do 1610 r. pozostawał w ruinie i był pozbawiony dachu. W 1618 r. rozpoczęto odbudowę kościoła, która trwała przez kilkadziesiąt lat. Kościół został poważnie uszkodzony w czasie drugiego oblężenie Wiednia przez wojska tureckie w 1683 r. Szybko odbudowany w 1690 r. i nakryty kolebkowym sklepieniem oraz nowym dachem przez Leonharda Sauera. W 1875 r. kościół został poddany regotycyzacji.

ARCHITEKTURA. Późnogotycki halowy kościół trójnawowy złożony z czteroprzęsłowego korpusu nawowego, transeptu i części prezbiterialnej zamkniętej trójbocznie. Do naw bocznych na wysokości drugiego przęsła od zachodu dostawione są niskie kruchty. Na zewnątrz ściany kościoła opięte są masywnymi przyporami między którymi rozmieszczone są duże ostrołukowe okna, cztero- i trójdzielne z neogotyckimi maswerkami. Kościół nakrywa wysoki dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę nad wschodnim przęsłem korpusu. Wnętrze nakrywa sklepienie kolebkowe wsparte na dwunastu smukłych ośmiobocznych filarach. Do wnętrza prowadzą trzy portale, dwa gotyckie ostrołukowe i jeden renesansowy prostokątny o ściętych narożach.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. We wschodnim przęśle korpusu ustawiony jest późnobarokowy ołtarz główny, który został ufundowany w 1760 r. przez cesarzową Marię Teresę. W kościele zachowały się jeszcze cztery inne późnobarokowe ołtarze z 2. połowy XVIII w. Z tego samego okresu pochodzi ambona zdobiona bogatą dekoracją rzeźbiarską i snycerską. Późnobarokowy jest też prospekt organowy z przebudowany później instrumentem. Z mniejszych zabytków warto wymienić drewniany gotycki krucyfiks z około 1500 r. W kościele zachowały się też dwa sztandary cechowe, jeden winiarzy i drugi rzeźników z 1731 r.

KARNER romański, zbudowany w XII w. na planie koła z półkolistą apsydą, podwyższony w XVII w. o jedną kondygnację i nakryty cebulastą kopułą. Do wnętrza prowadzi okazały romański portal trójuskokowy i nakryty półkolistymi łukami archiwolt. Nad portalem płaskorzeźba przedstawiająca jeźdźca polującego na jelenia.

LITERATURA

Knaurs Kulturführer in Farbe Österreich, oprac. zb., Augsburg 1998
Rüttnauer G., Knaurs Kulturführer in Farbe Wien und umgebung, Augsburg 1998

Moedling, kościół św. Otmara

{gallery}austria/dolna_austria/moedling_kosciol_sw_otmara{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *