Namysłów, kościół śś. Franciszka z Asyzu i Piotra z Alkantary, dawny franciszkanów

Lokalizacja:  Namysłów, ul. Piastowska (51.077491, 17.713913)
Budowa: 1321 – 1420
Styl: gotyk

HISTORIA. Franciszkanie przybyli do Namysłowa w 1285 r. Budowa kościoła prowadzona była etapami w latach 1321-1420. Jako pierwsze powstało prezbiterium w 2. ćwierci XIV w., następnie w połowie XIV w. wzniesiono korpus nawowy, który około 1420 r. został zastąpiony obecnym. W 1536 r. protestanci przejęli kościół i zabudowania klasztorne, które użytkowali jako szpital i magazyn. Świątynie zwrócono katolikom około połowy XVII w. Z 1666 r. pochodzi wzmianka o tym, że kościół zwany “polskim” był w złym stanie, z uszkodzonymi sklepieniami. Około 1675 r. został częściowo zabarokizowany, m.in. przez założenie empor. Po pożarze w 1783 r. został odbudowany, wtedy m.in. nakryto zakończenie prezbiterium. Po sekularyzacji zakonu w 1810 r. budynki klasztorne zamieniono na browar a kościół w 1812 na magazyn wojskowy. W 1982 r. wraz z przekazaniem kościoła archidiecezji wrocławskiej rozpoczął się jego gruntowny remont. W 1988 r. kościół był gotowy do sprawowania liturgii a w 1992 r. erygowano przy nim parafię p.w. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary.

ARCHITEKTURA. Jest to kościół gotycki, złożony z halowego trójnawowego i trójprzęsłowego korpusu oraz z wydłużonego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Korpus i prezbiterium na zewnątrz opięte są uskokowymi przyporami i nakryte dachami dwuspadowymi. Nad prezbiterium wznosi się ośmioboczna barokowa wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Okna w prezbiterium są ostrołukowe, dwudzielne i od wschodu trójdzielne z trój- i czterolistnym maswerkiem. Okna w korpusie są zamknięte łukiem odcinkowym lub zamurowane. Powyżej okien prezbiterium biegnie fryz ząbkowy. Wewnątrz nawy korpusu rozdzielone są emporami, arkada tęczy jest ostrołukowa. W trzech przęsłach prezbiterium zachowały sie sklepienia krzyżowo-żebrowe, w zakończeniu sklepienie kolebkowe z lunetami i plafonem z 1783 r. Nawa północna, dwa przęsła nawy środkowej i wschodnie przęsło nawy południowej nakryte są sklepieniami krzyżowymi z około 1675 r.

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1955
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008
Strona internetowa: http://swfranciszek-namyslow.pl/i_historia.html

{gallery}polska/opolskie/namyslow_kosciol_franciszkanow{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *