Ołomuniec, kościół św. Maurycego

Olomouc, kostel sv. Mořice

Lokalizacja:  Ołomuniec, 8 května 517/15 (49.595129, 17.251307)
Budowa: 1412-1540 
Styl:  gotyk

HISTORIA. Obecny gotycki kościół zbudowany został w latach 1412-1540 na miejscu starszej romańskiej świątyni, ukończonej w połowie XIII w. W 1572 r. do północnej nawy dostawiono renesansową kaplicę rodziny Edelmannów. W 1725 r. także od północy dobudowano kaplicę Loretańską. Pod koniec XIX w. w czasie neogotyckiej restauracji usunięto barokowe naleciałości, m.in. przebudowano elewacje kaplicy loretańskiej.

ARCHITEKTURA. Gotycki halowy kościół, trójnawowy i sześcioprzęsłowy, z niewyodrębnionym prezbiterium, którego nawy zakończone są trójbocznie. Korpus poprzedza od zachodu dwuwieżowy masyw z kwadratowymi wieżami. Wieża południowa jest wyższa i wieńczy ją attyka w formie blanków. Niższa wieża północna w górnej kondygnacji przechodzi w niewielki ośmiobok bez nakrycia hełmem. Długość kościoła wynosi 54 m, szerokość 25 m a wysokość 22 m. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są ostrołukowe okna z maswerkami, dwu-, trój-, cztero- i pięciodzielne. Kościół nakrywa wspólny dach dwuspadowy z ostrosłupową wieżyczka na sygnaturkę. Do wnętrza prowadzi kilka ostrołukowych gotyckich portali, z których najokazalszy jest portal zachodni, ujęty po bokach pinaklami i zwieńczony wimpergą z kwiatonem. Wewnątrz trzy pierwsze przęsła nakryte są sklepieniami krzyżowymi a trzy kolejne sklepieniami sieciowymi, wspartymi na ośmiobocznych filarach.

WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZA. Ołtarz główny jest neogotycki, podobnie kilka ołtarzy bocznych i ambona. Wysokiej klasy są późnobarokowe ołtarze boczne, z rzeźbami wykonanymi przez Filipa Sattlera. W kruchcie pod wieżą umieszczona jest późnogotycka grupa rzeźbiarska Chrystus z Apostołami na Górze Oliwnej z końca XV w., przeniesiona do wnętrza kościoła w 1985 r. (kopia umieszczona jest w pierwotnym miejscu przy wieży południowej). Z 1523 r. pochodzi malowany na desce obraz Ecce Homo. Wysokiej klasy zabytkiem jest późnobarokowy prospekt organowy, dzieło Filipa Sattlera oraz Johanna Georga. Pięknie brzmiące i największe w Czechach organy wykonane zostały w latach 1740-45 przez wrocławskiego organmistrza Michaela Englera. Zostały rozbudowane w latach 60-tych XX w. W oknach kościoła umieszczone są neogotyckie witraże.

LITERATURA

Chmielewska D., Czechy. Przewodnik, Pascal 2018
Strona internetowa: http://www.moric-olomouc.cz (dostęp 27.03.2019)

{gallery}czechy/olomuniecki/olomuniec_kosciol_sw_maurycego{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *