Padwa, kościół San Gaetano

Padwa, kościół San Gaetano
Padova, chiesa San Gaetano

Lokalizacja: Padova, Via Altimate 73 (45.408320, 11.881997)
Budowa: 1574 – 1586
Architekt: Vincenzo Scamozzi
Styl: barok

Kościół San Gaetano jest pierwszą świątynią barokową w Padwie. Jego architektura i program ideowy wystroju wnętrza wpisują się w postulaty Soboru Trydenckiego.

HISTORIA. Kościół zbudowany został przez zakon teatynów w latach 1574-86. Autorem projektu był Vincenzo Scamozzi.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony jest z nawy wzniesionej na planie kwadratu o ściętych od wewnątrz narożnikach. Do nawy od północy, zachodu i wschodu dostawione są trzy niewielkie kaplice, zaś do północno-wschodniego narożnika nawy przylega smukła campanila. Fasada dwukondygnacjowa i pięciodzielna, podzielona masywnymi pilastrami dźwigającymi wydatny gzyms z belkowaniem. W dolnej kondygnacji na osi znajduje się prostokątny portal wejściowy nakryty półkolistym naczółkiem. Powyżej wmurowana jest tablicą fundacyjną. W skrajnych polach mieszczą się dwa rzędy półkolistych nisz z posągami świętych. Na osi górnej kondygnacji umieszczone jest duże, trójdzielne okno termowe a w bocznych polach ślepe okna prostokątne. Nawę nakrywa spłaszczona ośmioboczna kopuła. Wewnątrz ściany nawy posiadają ścięte narożniki i opięte są pilastrami korynckimi, dźwigającymi obiegający gzyms z belkowaniem. Nawa otwarta jest półkolistymi arkadami do kaplic. W narożnikach znajdują się dwa rzędy półkolistych wnęk mieszczących posągi świętych.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ściany wnętrza pokryte są okładziną z polichromowanych marmurów. Sklepienie zdobi fresk, który namalował francuski malarz Guido Luigi Vernansal w 1724 r. Tematem malowidła jest Raj, w którym dusze podzielone są stukowymi listwami na 16 kategorii. W ołtarzu kaplicy północnej (prezbiterium) umieszczony jest XVI-wieczny obraz Przemienienia Pańskiego malowany przez Federico Zuccari. Nad łukiem zawieszony jest obraz Zdjęcie z Krzyża, dzieło Dario Varotari. Po prawej stronie znajduje się Capella San Gaetano, w której obejrzeć można obrazy Pietro Damini: Przemienienie Pańskie i św. Karol Boromeusz ratujący dziewczynę tonącą w Ticino. Jest też obraz św. Karola Boromeusza z papieżem Klemensem VIII. Interesujące obrazy znajdują się także w kaplicy po lewej stronie nawy. Dwa z nich, Pokłon Trzech Króli oraz Dysputę w świątyni namalował Alessandro Maganza, natomiast Jacopo Palma il Giovane jest autorem Ofiarowania Jezusa w świątyni (1610). Inny obraz tego weneckiego malarza przedstawiający scenę Zwiastowania zawieszony jest nad łukiem kaplicy.

LITERATURA

Padwa. Historia, sztuka, kultura, wyd. Medoacus 2000
Venedig und Venetien, opr. zb., Augsburg 1998
Strona internetowa: https://www.padovanet.it/informazione/chiesa-di-san-gaetano (dostęp 05.11.2021)
Strona internetowa: http://salvalarte.legambientepadova.it/sgaetano.htm (dostęp 05.11.2021)

Padwa, kościół San Gaetano

{gallery}wlochy/wenecja/padwa_san_gaetano{/gallery}

Kościoły w Padwie opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Padwa, bazylika San Antonio
Padwa, bazylika Santa Giustina
Padwa, katedra Santa Maria Assunta
Padwa, kościół Eremitani
Padwa, kościół San Canziano
Padwa, kościół San Daniele
Padwa, kościół San Gaetano
Padwa, kościół Santa Maria dei Servi
Padwa, kościół Santa Sofia
Padwa, kościół Santa Croce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *