Padwa, kościół Santa Sofia

Padwa, kościół Santa Sofia
Padova, chiesa Santa Sofia

Lokalizacja: Padwa, Via Altimate (45.407304, 11.884744)
Budowa: 1106 – 1127
Styl: romanizm

HISTORIA. Według tradycji kościół został zbudowany z inicjatywy wczesnochrześcijańskiego biskupa Padwy św. Prosdocimo, który żył przypuszczalnie w III w. Pierwsze wzmianki o kościele są znacznie późniejsze i pochodzą z XII w. Uważa się, że budowa rozpoczęła się od wzniesienia apsydy między rokiem 1106 a 1110 a zakończyła w 1127 r. Wiadomo, że w 1123 r. biskup Padwy Sinibaldo wzywał do ukończenia przeciągających się prac budowlanych. Początkowo kościół znajdował się w rękach augustianów, w 1517 r. przejęły go benedyktynki, które zostały usunięte na początku XIX w. w czasie francuskiej okupacji Republiki Weneckiej. W kościele tym miejsce pochówku znajdowali studenci padewskiego uniwersytetu z nacji niemieckiej.

ARCHITEKTURA. Romański kościół złożony z trójnawowego, czteroprzęsłowego bazylikowego korpusu i półkolistej apsydy, równej szerokości korpusowi. Przy zakończeniu południowej nawy dobudowana jest dzwonnica na planie kwadratu, w dolnej części objęta apsydą. Fasada kościoła trójdzielna, pośrodku zwieńczona trójkątnym szczytem. W przyziemiu środkowej części znajduje się portal zamknięty półkolistą archiwoltą i ujęty parami konchowych wnęk. W górnej trójdzielnej części, podzielonej półkolumnami znajduje się rozeta, biforium, dwa okna zamknięte półkoliście oraz fryz arkadkowy. Boczne pola fasady wypełnione są wydłużonymi półkolistymi płycinami. Elewacja apsydy rozczłonkowana jest trzema rzędami półkolistych arkad, w dolnej kondygnacji płytkich, znacznie głębszych w górnych kondygnacjach. Nawę główną nakrywa dach dwuspadowy, zaś nad nawami bocznymi dachy jednospadowe. Wewnątrz kościół nakryty jest sklepieniami krzyżowymi, w nawie głównej naprzemiennie wspartymi na bizantyjskich kolumnach i filarach. Nawę główną oddzielają od naw bocznych półkoliste arkady.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W kościele warto zwrócić uwagę na kilka cennych zabytków. W lewej nawie znajduje się rzeźba Matki Bożej z Martwym Chrystusem, wykonana w 1430 r. przez Egidia z Wiener Neustadt. W tej samej nawie przy wejściu mieści się pomnik nagrobny Lodovico Cortusio (zm. 1418), który zażyczył sobie aby jego pogrzeb miał radosny charakter. W apsydzie znajduje się XIV wieczny fresk ze szkoły Giotta, przedstawiający Matką Bożą z Dzieciątkiem i świętymi.

LITERATURA

Knaurs Kulturführer in farbe, Venedig Und Venetien, oprac. zb., Augsburg 1998
Padwa. Historia, sztuka, kultura, Oriago 2000

Padwa, kościół Santa Sofia

{gallery}wlochy/wenecja/padwa_santa_sofia{/gallery}

Kościoły w Padwie opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Padwa, bazylika San Antonio
Padwa, bazylika Santa Giustina
Padwa, katedra Santa Maria Assunta
Padwa, kościół Eremitani
Padwa, kościół San Canziano
Padwa, kościół San Daniele
Padwa, kościół San Gaetano
Padwa, kościół Santa Maria dei Servi
Padwa, kościół Santa Sofia
Padwa, kościół Santa Croce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *