Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)

Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praha,
kostel svatého Jana Nepomuckého (Hradčany)

Lokalizacja: Praga-Hradczany, Kanovnická (50.090281, 14.393330)
Budowa: 1720-1728
Architekci:  Kilian Ignaz Dientzenhofer
Styl: późny barok

HISTORIA. Kościół jest jedną z pierwszych świątyń zaprojektowanych przez wybitnego czeskiego architekta Kiliána Ignáca Dientzenhofera. Zbudowany został w latach 1720-28 dla sióstr urszulanek. W 1784 r. kościół zamieniono na magazyn soli. W XIX w. służył jako kaplica szkolna korpusu kadetów. Komunistyczne władze zamknęły kościół w 1948 r. i dopiero w 2002 r. został ponownie udostępniony wiernym. Obecnie pełni funkcję kościoła garnizonowego.

ARCHITEKTURA. Złożony jest z ośmiobocznej nawy i krótkiego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Fasada kościoła jest trójdzielna z nieco wysuniętą częścią środkową, ujętą parami plastrów i nakrytą trójkątnym frontonem. W części tej dominuje wielkie, zamknięte półkoliście okno oraz główny portal, posiadający bogatą oprawę architektoniczną. W bocznych polach znajdują się wnęki mieszczące figury świętych. Fasadę wieńczy kwadratowa wieża z figurą patrona świątyni w półkolistej wnęce, nakryta baniastym hełmem. Kościół nakrywają przecinające się dachy dwuspadowe. Wewnątrz ściany podzielone są pilastrami wspierającymi wydatny, obiegający gzyms z belkowaniem. Nawa nakryta jest sklepieniem żaglastym, zwanym też czeską kapą.

Sklepienia pokryte są iluzjonistyczną polichromią przedstawiającą sceny z życia św. Jana Nepomucena wykonaną przez Václava Vavřineca Reinera. Na sklepieniu prezbiterium widnieje scena Gloryfikacji św. Jana Nepomucena. Ołtarz główny został przeniesiony z nieistniejącego już kościoła św. Wojciecha. Znajduje się w nim obraz św. Jana Nepomucena dzieło śląskiego malarza Jana Kryštofa Lišky. Dekorację rzeźbiarską ołtarza wykonał Václav Matěj Jäckl.

LITERATURA

Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013

Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)

{gallery}czechy/praga/praga_kosciol_sw_jana_nepomucena{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana

Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy

Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)

Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *