Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)

Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praha, kostel Panny Marie Vítězné (Bílá Hora)

Lokalizacja: Praga – Řepy, Karlovarska 3/6 (50.076074, 14.321936)
Budowa: 1709-1729
Styl: późny barok

Kościół stanowi centrum założenia pielgrzymkowego i jest otoczony prostokątnym dziedzińcem z krużgankami łączącymi narożne kaplice. Do wnętrza od południa prowadzi bogato dekorowany architektoniczny portal. Bezpośrednio nad wejściem znajduje się płaskorzeźba z czeskim lwem i unoszącym się nad nim cesarskim lwem. Od północy do krużganka dostawiona jest kaplica Grobu Bożego.

HISTORIA. Biała Góra pod Pragą była miejscem klęski czeskich protestantów z wojskami Habsburgów w 1620 r. Jej konsekwencją była rekatolicyzacja Czech i uczynienie kraju dziedziczną prowincją Habsburgów. W 1624 r. na miejscu bitwy zbudowano kaplicę, przy której w 1628 r. rozpoczęto budowę klasztoru serwitów. Inicjatorem budowy klasztoru był cesarz Ferdynand II, który uczestniczył w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego. Klasztoru nie ukończono a sama kaplica była niszczona przez wojska saskie i szwedzkie w czasie trwania wojny trzydziestoletniej. W latach 1709-1729 do kaplicy dobudowano prezbiterium,  wzniesiono też narożne kaplice, które połączono krużgankami. Pomiędzy rokiem 1750 a 1785 do północnej ściany krużganków dobudowano kaplicę Grobu Bożego. Kaplica wzorowana jest na kościele śś. Piotra i Pawła na Zderaze, który zaprojektował Jan Blażej Aichel Santini. Od 2007 r. założenie pielgrzymkowe jest pod opieką sióstr benedyktynek.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy kościół z centralną częścią nakrytą kopułą i ujętą po bokach dwiema ośmiobocznymi kaplicami kopułowymi, która poprzedzona jest od zachodu wąską nawą a zakończona równie wąskim prezbiterium z nadbudowaną wieżyczką. Kopuła nad częścią centralną zbudowana jest na wysokim tamburze i zwieńczona okazałą latarnią. Kopuły kaplic bocznych zwieńczone są ośmiobocznymi latarniami. Część nawowa i prezbiterialna nakryte są dachami dwuspadowymi. Fasada zachodnia z portalem i dużym oknem na osi zwieńczona jest odcinkowym szczytem wypełnionym płaskorzeźbioną sceną bitwy pod Białą Górą, nad którą unosi się ukoronowany wizerunek Matki Bożej Zwycięskiej. Nad sceną bitwy umieszczona jest też inskrypcja ze słowami ewangelii: Oddajcie co cesarskie cesarzowi a co Boże, Bogu. Szczyt po bokach ujęty jest dwoma posągami aniołów a wieńczy go rzeźba św. Wacława.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Na sklepieniu kopuły znajduje się fresk Gloryfikacji Kościoła przez czeskich świętych namalowany przez bawarskiego malarza Kosmę Damiana Asama w 1728 r. Kopuły kaplic bocznych zdobią freski ze scenami Bitwy pod Białą Górą i Świętym Wacławem przybywającym na odsiecz wojskom katolickim. Malowidła te są dziełem czeskiego malarza Wacława Wawrzyńca Reinera i niemieckiego malarza działającego w Czechach Johanna Adama Schöpfa. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Adoracja Narodzin Chrystusa, namalowany w 1708 r. w Rzymie przez Paula Hagena.

LITERATURA

Borlova S., Významné kulturní památky Řep v kontextu regionální historie, praca dyplomowa na Uniwersytecie Karola w Pradze 2009  (PDF)
Knaurs Kulturführer in Farbe Prag und Böhmen, opr. zb., München 1993
Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013

Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)

{gallery}czechy/praga/praga_biala_gora{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana

Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy

Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)

Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *