Praga, kościół św. Idziego

Praga, kościół św. Idziego
Praha, kostel svatého Jiljí

Lokalizacja: Praga – Stare Miasto, Husova 234/8 (50.085006, 14.418678)
Budowa:  1339 – 1371
Styl: gotyk, późny barok

HISTORIA. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1339 r. z inicjatywy biskupa praskiego Jana IV z Dražic. Prace budowlane były kontynuowana przy wsparciu arcybiskupa praskiego Arnošta z Pardubic. Konsekracja kościoła nastąpiła w 1371 r. w obecności cesarza Karola IV Luksemburskiego. W latach 1364-1374 w kościele kazania głosił reformatorski kaznodzieja Jan Milíč z Kromieryża. W 1420 r. kościół został przejęty przez Husytów. W 1432 r. pożar poważnie uszkodził świątynię. W 1625 r. król Ferdynand II przekazał kościół w ręce zakonu dominikanom. W 1. połowie XVIII w. kościół został przebudowany w stylu barokowym. Obecnie przy kościele działa polska parafia, w której opiekę duszpasterską sprawują polscy dominikanie.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół przebudowany w okresie baroku. Złożony jest z trójnawowego i czteroprzęsłowego korpusu halowego zamkniętego płytką apsydą prezbiterium. Kościół od zachodu poprzedza dwuwieżowa fasada. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są dwa rzędy dużych okien. Nawę główną nakrywa wysoki dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Nad nawami boczny dachy jednospadowe. Wieże masywne, kwadratowe, opięte przyporami. Wieża południowa jest wyższa i nakryta hełmem ostrosłupowym, wieżę północną nakrywa daszek namiotowy. Między wieżami znajduje się otwarty dwuarkadowy przedsionek. Wysokie wnętrze nakryte jest sklepieniami żaglastymi, wspartymi na filarach o przekroju kwadratu, opiętych pilastrami.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie późnobarokowe i pochodzi z 1. połowy XVIII w. Freski na sklepieniach wykonał w latach 1734-35 wybitny czeski malarz Wenzel Lorenz Reiner. W apsydzie nad prezbiterium malarz przedstawił fragment z Legendy o św. Idzim, nad nawą główną scena Obrony Kościoła Katolickiego przed heretykami, nad prawą nawą sceny z życia św. Dominika, zaś nad nawą lewą sceny z życia św. Tomasza z Akwinu. W kościele zachował się bogaty zespół późnobarokowych ołtarzy z 1. połowy XVIII w. W ołtarzu głównym umieszczony jest barokowy obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, namalowany przez Antona Stevensa około 1660. Bogatą dekorację snycerska posiada również późnobarokowa ambona. W prawej wieży zachował się najstarszy praski dzwon Idzi, ważący około 2800 kg i odlany przez miejscowego ludwisarza Hieronima w 1437 r.

LITERATURA

Knaurs Kulturführer in Farbe Prag und Böhmen, opr. zb., München 1993
Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013
Strona internetowa: https://parafiapraga.dominikanie.pl/historia/

Praga, kościół św. Idziego

{gallery}czechy/praga/praga_kosciol_sw_idziego{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana

Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy

Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)

Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *