Praga, kościół św. Symona i Judy

Praga, kościół św. Symona i Judy
Praha, Kostel svatých Šimona a Judy

Lokalizacja: Praga – Stare Miasto, U Miłosrdnych (50.092042, 14.420550)
Budowa: 1615-1620, 1720-1721
Styl: renesans, późny barok

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1615-1620 przez braci czeskich na miejscu starszej gotyckiej kaplicy. Budowa postępowała z trudnościami bowiem w 1617 r. zawaliło się sklepienie. Po 1620 r. kościół przeszedł w ręce zakonu braci miłosierdzia. W latach 1720-1721 kościół został gruntownie przekształcony w stylu późnego baroku przez J. J. Hrdlicke. W latach 80-tych XX w. kościół został i przekształcony z salę koncertową. Po upadku komunizmu kościół powrócił w ręce zakonu braci miłosierdzia a w 2020 r. został odkupiony przez miasto Pragę.

ARCHITEKTURA. Renesansowy kościół przebudowany w okresie późnego baroku. Złożony z szerokiej trójprzęsłowej nawy ujętej po bokach kaplicami, nad którymi usytuowane są empory oraz z krótkiego prezbiterium zamkniętego wielobocznie. Od południa do prezbiterium dostawiona jest wysoka dzwonnica. Od północy przylega dawna nawa kościoła. Elewacje kościoła opięte są parami pilastrów dźwigających wydatny obiegający gzyms z belkowaniem. Między pilastrami rozmieszczone są wydłużone dwudzielne okna o bogatych obramieniach. Na osi elewacji zachodniej znajduje się duże okno trójdzielne. Zachodni szczyt kościoła zwieńczony jest odcinkowym naczółkiem i ujęty spływami wolutowymi z posągami świętych. W polu środkowym w półkolistej wnęce umieszczony jest posąg NMP Niepokalanej Poczętej. Środkowe pole szerokiej południowej elewacji wydzielone jest lekko wysuniętymi pilastrami. W jego przyziemiu znajduje się barokowy portal zwieńczony przerwanym naczółkiem z rzeźbami aniołów. Górna część zwieńczona jest odcinkowym naczółkiem z trzema posągami świętych. Nawę i prezbiterium nakrywa wysoki dach dwuspadowy. Wieża kwadratowa opięta jest pilastrami, w górnej części przebita półkolistymi oknami i zwieńczona wydatnym gzymsem. Wieżę nakrywa baniasty hełmem z latarnią. Wewnątrz ściany nawy rozczłonkowane są pilastrami podtrzymującymi sklepienie sieciowe.

WYSTRÓJ WNĘTRZA. Ołtarz główny w formie malowanego fresku na ścianie prezbiterium wykonany został przez Josefa Hagera w 1773 r. Na tle fresku umieszczony jest obraz Świętych Szymona i Judy, namalowany przez Václava Vavřinca Reinera około 1730 r. Z innych zabytków warto wymienić kamienną rzeźbę Madonny z połowy XVI w. oraz późnobarokową ambonę. Na kościelnych organach grali m.in. Josef Haydn i Wolfgang Amadeus Mozart.

LITERATURA

Knaurs Kulturführer in Farbe Prag und Böhmen, opr. zb., München 1993
Strona internetowa: https://www.extra.cz/barokni-kostel-simona-a-judy-odkoupila-praha-od-vatikanu-co-s-nim-ted-bude

Praga, kościół św. Symona i Judy

{gallery}czechy/praga/praga_kosciol_sw_szymona_judy{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana
Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Apolinarego
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy
Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)
Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Szymona i Judy
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii
Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *