Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii
Praga, k
ostel Zvěstování Panny Marie Na Trávníčku

Lokalizacja: Praga – Nowe Miasto, Na Slupi 9 (50.067583, 14.421631)
Budowa: 1360 – 1375
Styl: gotyk, neogotyk

HISTORIA. Kościół został zbudowany dla zakonu serwitów, który przybył do Pragi w 1360 r. Budowa prowadzona była w latach 1360-75 z fundacji cesarza Karola IV Luksemburskiego. W czasie wojen husyckich kościół i klasztor zostały uszkodzone a serwici musieli opuścić miasto. Po 1436 r. zakonnicy powrócili do Pragi i rozpoczęli odbudowę kościoła i budynków klasztornych. Odbudowa kościoła została ukończona dopiero w 1480 r., otrzymał on m. in. późnogotyckie sklepienie. W 1732 r. wnętrze kościoła zostało przebudowane w stylu barokowym. W 1786 r. klasztor serwitów w Pradze został zlikwidowany. W latach 1858-63 kościół został poddany regotycyzacji według projektu Bernharda Gruebera, który zaprojektował także wyposażenie wnętrza. W 1995 r. kościół został przekazany Cerkwi Prawosławnej.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół zbudowany z kamienia i przekształcony w stylu neogotyckim. Złożony jest z dwuprzęsłowej kwadratowej nawy i węższego dwuprzęsłowego prezbiterium zamkniętego trójbocznie. Nawę poprzedza wysoka wieża, wzniesiona na planie kwadratu i przechodząca w górnej części w ośmiobok oraz nakryta ostrosłupowym hełmem. Elewacje kościoła opięte są uskokowymi przyporami, między którymi znajdują się okna ostrołukowe. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe. Wewnątrz nawa i prezbiterium nakryte są sklepieniami krzyżowymi, w nawie sklepienie wsparte jest na smukłym filarze o kolistym przekroju. Prezbiterium oddzielone jest od nawy ostrołukową arkadą.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie neogotyckie. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Zwiastowania NMP z 1857 r., namalowany przez Leopolda Kupelwiesera. Pozostałe wyposażenie stanowią ołtarze boczne, ambona i organy.

LITERATURA 

Knaurs Kulturführer in Farbe Prag und Böhmen, opr. zb., München 1993
Matěj Čadil, Kostely Prahy 2, Praha 2014
Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007

Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

{gallery}czechy/praga/praga_kosciol_zwiastowania_panny_marii{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana

Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy

Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)

Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *