Praga, kościół Najświętszej Trójcy

Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praha – Nové Město, Kostel Nejsvětější Trojice

Lokalizacja: Praga-Nowe Miasto, Spálená 81/6 (50.079595, 14.419787)
Budowa: 1708-1713
Architekt: Octavio Broggio
Styl: barok

HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1708-1713 dla zakonu trynitarzy według projektu Octavio Broggio z fundacji Jana Ignaca Putza. Prace budowlane nadzorował Christoph Dientzenhofer, który prawdopodobnie wprowadził pewne zmiany do projektu kościoła. W 1783 r. klasztor trynitarzy został zlikwidowany a kościół stał się świątynią parafialną. W 2006 r. kościół został przekazany słowackiej wspólnocie greckokatolickiej.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony z trójnawowego, trójprzęsłowego korpusu i krótkiego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Nad prezbiterium nadbudowana jest wieża. Fasada kościoła jest dwukondygnacjowa, trójdzielna z lekko wysuniętą do przodu częścią środkową. Jest podzielona pilastrami i przedzielona wydatnym gzymsem. W dolnej kondygnacji znajdują się trzy portale wejściowe a nad nimi duże okna zamknięte łukami odcinkowymi. Górna kondygnacja z oknem zamkniętym półkoliście zwieńczona jest odcinkowym naczółkiem z herbem trynitarzy. Po bokach górną kondygnację ujmują spływy wolutowe i figury śś. Jana z Mathy i  Feliksa z Valois. Wieża kwadratowa, opięta w narożnikach pilastrami i nakryta baniastym hełmem z latanią. Elewacje boczne opięte są pilastrami i przeprute dużymi oknami o łuku odcinkowym. Nawę główną nakrywa dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, nawy boczne nakryte są dachami jednospadowymi. Wewnątrz ściany kościoła rozczłonkowane są pilastrami, sklepienia żaglaste wsparte są na smukłych ośmiobocznych filarach, opiętych pilastrami i zwieńczonych odcinkami wydatnego belkowania. Nad środkowym przęsłem nawy głównej wznosi się kopuła oświetlona latarnią wieżyczki na sygnaturkę.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie barokowe i późnobarokowe. Późnobarokowe freski ze scenami ze Starego Testamentu wykonał w latach 1777-1780 Antonin Schlachter. Malowidła były restaurowane w końcu XIX w. Na bogate wyposażenie składa się zespół dziesięciu barokowych ołtarzy z 1. połowy XVIII w. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Immaculaty, Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Cennym zabytkiem jest ambona z 1770 r. Neorenesansowe organy pochodzą z 1885 r.

Przy kościele w ogrodzeniu kościoła ustawiona jest barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1723 r.

LITERATURA

Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Strona internetowa: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsvětější_Trojice_(Praha,_Spálená_ulice) (dostęp 02.01.220)

Praga, kościół Najświętszej Trójcy

{gallery}czechy/praga/praga_nowe_miasto_kosciol_sw_trojcy{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana

Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy

Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)

Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *