Praga, kościół św. Ignacego

Praga, kościół św. Ignacego
Praha
, Kostel sv. Ignáce z Loyoly

Lokalizacja: Praga-Nowe Miasto, Karlovo náměstí 550/35 (50.075463, 14.420925)
Budowa: 1665-1671
Architekt: Carlo Lurago
Styl: barok

HISTORIA. Kościół jezuitów na Nowym Mieście w Pradze został zbudowany w latach 1665-1671 według projektu włoskiego architekta Carla Lurago. Wraz z kościołem powstało kolegium jezuickie. Dalsze prace budowlane zostały przeprowadzone w latach 1697-99 pod kierunkiem Pavla Ignaca Bayera, który dobudował wieżę i portyk przy fasadzie. Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 r. kościół wykorzystywany był jako świątynia parafialna. W 1866 r. został zwrócony jezuitom, którzy do dziś go użytkują. Wyjątkiem była przerwa w latach 1950-1991, kiedy to władze komunistyczne usunęły jezitów.

ARCHITEKTURA. Wczesnobarokowy, złożony z obszernej nawy, ujętej po bokach trzema parami kaplic oraz z krótkiego i nieco węższego prezbiterium, do którego po obu stronach dostawione są kaplice. W północno-wschodnim narożniku kościoła wznosi się wieża. Fasada zachodnia kościoła rozdzielona jest na dwie kondygnacja wydatnym gzymsem i podzielona pilastrami. Szeroką środkową część dolnej kondygnacji poprzedza trójarkadowy portyk z figurami świętych jezuickich ustawionych na balustradzie. W wąskich bocznych polach umieszczone są niewielkie otwory okienne. Górna kondygnacja wypełniona jest eliptycznym oknem, nad którym umieszczony jest herb zakonu jezuitów w kartuszu herbowym, podtrzymywanym przez dwa anioły. Górna kondygnacja po bokach ujęta jest spływami z obeliskami i wazonami a trójkątny szczyt zwieńczony jest figurą założyciela zakony jezuitów św. Ignacego Loyoli. Elewacje boczne kościoła podzielone są parami pilastrów między którymi rozmieszczone są dwa poziomy okien. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe, z barokową wieżyczką na sygnaturkę nad prezbiterium. Kaplice nakryte są dachami jednospadowymi. Wieża jest kwadratowa, dwukondygnacjowa i nakryta barokowym hełmem z latarnią. Ściany wnętrza podzielone są na dwie kondygnacje. W dolnej kondygnacji półkoliste arkady międzynawowe przedzielone są parami pilastrów, nad nimi znajdują się półkoliste empory. Powyżej gzyms obiegający nawę i prezbiterium, które nakryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami,

WYSTRÓJ I WYOSAŻENIE WNĘTRZA jest bardzo bogate i pochodzi z okresu baroku oraz późnego baroku. Ściany wewnątrz ozdobione są bogatymi sztukateriami, które wykonał włoski mistrz Tomasso Soldati. W późnobarokowym ołtarzu głównym z 1758 r. umieszczony jest obraz Apoteoza św. Ignacego namalowany w 1688 r. przez Johanna Georga Heinscha. W drugiej kaplicy po prawej stronie w ołtarzu umieszczony jest obraz Matki Bożej Piekarskiej, przywieziony ze Śląska do Pragi w 1680 r. W pozostałych kaplicach znajduje się wiele interesujących ołtarzy ozdobionych cennymi obrazami i rzeźbami. Warto też zwrócić uwagę na bogato zdobioną późnobarokową ambonę z 1768 r.

LITERATURA

Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013
Strona internetowa: http://www.kostelignac.cz/index.php

Praga, kościół św. Ignacego

{gallery}czechy/praga/praga_kosciol_sw_ignacego{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana

Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy

Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)

Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *