Praga, kościół św. Urszuli

Praga, kościół św. Urszuli
Praha,
Kostel svaté Voršily

Lokalizacja: Praga-Nowe Miasto, Mikulandská 120/8 (50.081370, 14.415770)
Budowa: 1699-1704
Architekt: Marc Antonio Canevalle
Styl: barok

HISTORIA. Kościół dla sióstr urszulanek na Nowym Mieście został zbudowany w latach 1699-1704 według projektu włoskiego architekta Marca Antonio Canevalle.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony jest z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Fasada kościoła przesłania część bocznej ściany, przylegającą bezpośrednio do Alei Narodowej. Wysunięta przed lico muru fasada jest wklęsłowypukła i trójosiowa. Dzielą ją wydatne gzymsy, po bokach ujmują pary pilastrów a środkową część wydzielają zwielokrotnione pilastry. W dolnej kondygnacji środkowej części fasady znajduje się portal wejściowy. Nad nim w niszy umieszczona jest rzeźba św. Urszuli, wykonana w 1701 r. prawdopodobnie przez włoskiego rzeźbiarza Ottavio Mosto. Na całej szerokości drugiej kondygnacji rozmieszczone są okna zamknięte łukami odcinkowymi. W trzeciej najwęższej kondygnacji w niszy umieszczony jest posąg NMP Niepokalanie Poczętej (Immaculaty) a wieńczy ją odcinkowym naczółek z rzeźbą św. Michała Archanioła, dziełem warsztatu Matěja Václava Jäckela. Artysta ten wykonał też pozostałe rzeźby na fasadzie. Kościół nakrywa wspólny dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wewnątrz ściany rozczłonkowane są pilastrami wspierającymi sklepienia żaglaste na gurtach.

WSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest jednolite barokowe i prawie w całości pochodzi z 1. połowy XVIII w. Freski na sklepieniu kościoła wykonał do 1707 r. Jan Jakub Stevens a przedstawiają one na osobnych polach trzy osoby Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. We wnętrzu ustawionych jest sześć barokowych ołtarzy. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. Urszuli z 1704 r., którego autorem jest Jan Kryštof Liška. Malarz ten wykonał jeszcze obraz św. Anny do bocznego ołtarza. W kościele jest też obraz Wniebowzięcia NMP namalowany w 1710 r. przez innego wybitnego malarza czeskiego baroku Petera Brandla. Barokowa jest też ambona z 1710 r. oraz organy z lat 1728-30.

Przed kościołem ustawiona jest grupa rzeźbiarska św. Jana Nepomucena, wykonana w latach 1746-47 przez Ignáca Františka Platzera.

LITERATURA

Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013
Strona internetowa: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svaté_Voršily_(Praha) (dostęp 02.01.220)

Praga, kościół św. Urszuli

{gallery}czechy/praga/praga_kosciol_sw_urszuli{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana

Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy

Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)

Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *