Praga, kościół św. Marcina przy murze

Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praha, kostel sv. Martina ve zdi

Lokalizacja: Praga-Stare Miasto, Martinská 8 (50.083039, 14.419929)
Budowa: przed 1178 r., przebudowa po 1350 r.
Styl: gotyk

Nazwa kościoła pochodzi od jego dawnego usytuowania przy murze Starego Miasta. W kościele tym w 1414 r. wierni po raz pierwszy przystąpili do komunii pod dwiema postaciami, chleba i wina, co było efektem nauk czeskiego kaznodziei Jana Husa.

HISTORIA. Kościół został zbudowany przed 1178 r. jako parafialny dla osady Újezd, która po założeniu Starego Miasta znalazła się w jego granicach. Była to jednonawowa romańska budowla, która został rozbudowana po 1350 r. Dobudowano wtedy prezbiterium, dwie boczne nawy i wieżę. W 1678 r. kościół został zniszczony przez pożar, a w efektem odbudowy jest m.in. obecny kształt wieży. W 1787 r. kościół został zamknięty i był i wykorzystywany m.in. jako magazyn. Dopiero w latach 1905-06 budowla odzyskała swój pierwotny wygląd, dzięki pracom przeprowadzonym przez architekta Kamila Hilberta. Obecnie świątynia służy wiernym Czeskobraterskiego kościoła ewangelickiego.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony jest trójnawowego korpusu i prezbiterium zamkniętego ścianą prostą. Od południa do nawy głównej dostawiona jest wieża, zwieńczona nakryta dwuspadowym daszkiem. Kamienne elewacje kościoła przeprute są ostrołukowymi oknami, które wykonano w czasie rekonstrukcji kościoła. Nawa główna nakryta jest oryginalnym gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym, wspartym na służkach, prezbiterium nakrywa także gotyckie sklepienie sieciowe. Pozostałe detale architektoniczne jak portal zachodni czy maswerki w oknach są neogotyckie i pochodzą z początku XX w. Starszy je późnobarokowy portal prowadzący do północnej nawy ujety kolumnami i zwieńczony trójkątnym naczółkiem.

WYPOSŻENIE WNĘTRZA. W pozbawionym zabytkowego wyposażenia wnętrzu zwraca uwagę renesansowa płyta nagrobna Miloty z Dražic, umieszczona w północnej nawie kościoła.

Na zewnętrznej północnej ścianie prezbiterium umieszczona jest tablica upamiętniająca wybitnym czeskich rzeźbiarzy z rodziny Brokoffów: Jana, Michala Josefa i Ferdinanda Maximiliana, którzy zostali pochowani na otaczającym kościół cmentarzu.

LITERATURA

Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013

Praga, kościół św. Marcina przy murze

{gallery}czechy/praga/praga_kosciol_sw_marcina{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana

Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy

Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)

Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *