Praga, kościół św. Ludmiły

Praga, kościół św. Ludmiły
Praha, kostel sv. Ludmily

Lokalizacja: Praga-Vinohrady, Náměstí Míru 1219/2 (50.075498, 14.437296)
Budowa: 1888-1892
Architekt: Josef Mocker
Styl: neogotyk

Neogotycki kościół św. Ludmiły w Pradze zbudowany został  jako wotum dziękczynne za 40 lat panowania cesarza Franciszka Józefa II.

HISTORIA. Budowa kościoła w niezależnym od Pragi mieście Královské Vinohrady miała upamiętniać czterdziestolecie panowania cesarza Franciszka Józefa I a sam projekt wzorowany był na kościele Wotywnym w Wiedniu. Prace budowlane prowadzono w latach 1888-1892 według projektu praskiego architekta Josefa Mockera. W 1974 r. kościół został zamknięty ze względu na budowę metra. Całkowite otwarcie kościoła nastąpiło dopiero w 1992 r.

ARCHITEKTURA. Neogotycki kościół, zbudowany z kamienia, złożony z trójnawowego, czteroprzęsłowego, bazylikowego korpusu, transeptu i trójprzęsłowego prezbiterium. Od frontu kościół poprzedza fasada z dwiema wysokimi na 60 metrów wieżami, nakrytymi ostrosłupowymi hełmami zwieńczonymi kwiatonami. Część fasady między wieżami zwieńczona jest trójkątnym szczytem z ostrołukowymi blendami, poniżej wielka rozeta z maswerkiem a w dolnej części ostrołukowy, uskokowy portal nakryty wimpergą z kwiatonem. W tympanonie portalu umieszczona jest grupa rzeźbiarska z Chrystusem Tronującym w towarzystwie śś. Ludmiły i Wacława, wykonana przez Josefa Václava Myslbeka. Ten sam autor wykonał relief Boga Ojca i Ducha świętego w szczycie wimpergi. Szczyty ramion transeptu bliźniacze do szczytu fasady frontowej. Elewacje kościoła opięte są uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są ostrołukowe dwudzielne okna, w transepcie czterodzielne. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi, z wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrza kościoła nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, wspartymi na służkach spływających na koliste filary międzynawowe.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest neogotyckie i pochodzi przeważnie z przełomu XIX i XX w. Ściany zdobi polichromia figuralna i ornamentalna. Z tego samego czasu pochodzą witraże, ołtarze ambona, organy i inne sprzęty.

LITERATURA

Čadil Matěj, Kostek sv. Ludmily, Praha 2017 (PDF)
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013

Praga, kościół św. Ludmiły

{gallery}czechy/praga/praga_vinohrady_kosciol_sw_ludmily{/gallery}

Kościoły Pragi opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Praga, katedra św. Wita
Praga, kościół Matki Bożej na Slovanech
Praga, kościół Matki Bożej Śnieżnej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej
Praga, kościół Matki Bożej Zwycięskiej (Biała Góra)
Praga, kościół Najświętszego Salwatora
Praga, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Praga, kościół Najświętszej Trójcy
Praga, kościół Narodzenia Pańskiego (Loreta)
Praga, kościół Panny Marii Anielskiej i św. Kajetana

Praga, kościół Panny Marii przed Tynem
Praga, kościół św. Anny
Praga, kościół św. Ducha
Praga, kościół św. Franciszka z Asyżu
Praga, kościół św. Gawła
Praga, kościół św. Henryka i św. Kunegundy

Praga, kościół św. Idziego
Praga, kościół św. Ignacego, jezuitów
Praga, kościół św. Jana Nepomucena (Hradczany)
Praga, kościół św. Jana Nepomucena na Skałce
Praga, kościół św. Jerzego
Praga, kościół św. Józefa
Praga, kościół św. Ludmiły
Praga, kościół św. Marcina przy murze
Praga, kościół św. Mikołaja (Mała Strana)
Praga, kościół św. Mikołaja (Stare Miasto)
Praga, kościół śś. Piotra i Pawła (Wyszehrad)

Praga, kościół św. Szczepana
Praga, kościół św. Wacława
Praga, kościół św. Wawrzyńca
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Strahov)
Praga, kościół Wniebowzięcia Panny Marii i św. Karola Wielkiego
Praga, kościół Zwiastowania Panny Marii

Praga, rotunda św. Longina
Praga, rotunda św. Marcina
Praga, sobór katedralny świętych Cyryla i Metodego
Praga, zbór husycki (Vinohrady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *