Preszów, kościół św. Józefa, franciszkanów

Prešov, františkánsky kostol sv. Jozefa

W 1661 r. franciszkanie otrzymali w Preszowie gotycki kościół i zabudowania po klasztorze karmelitów. Mimo oporów protestanckiej rady miejskiej w 1671 r. franciszkanie przejęli przekazane im budynki. W latach 1708-1718 r. koszycki budowniczy Ján Tornyossi dokonał przebudowy kościoła i klasztoru w stylu barokowym. Kościół złożony jest z nawy oraz zamkniętego wielobocznie prezbiterium. Od zachodu otrzymał dwuwieżową fasadę, podzieloną wydatnym gzymsem na dwie kondygnacje i zwieńczoną w środkowej części trójkątnym szczytem ze spływami wolutowymi. Poniżej trzy pary półkoliście zamkniętych okien oraz portal z wydatnym przerwanym naczółkiem. Wieże ujęte w narożnikach pilastrami, mieszczą w sobie po dwie zamknięte hemisferycznie wnęki z posągami świętych. Na zewnątrz ściany prezbiterium obwiedzione są przyporami. Ściany wewnątrz kościoła rozczłonkowane są pilastrami i zamkniętymi półkoliście wnękami na pomieszczenie barokowych ołtarzy bocznych. Ołtarz główny złożony jest z mensy i tabernakulum oraz obrazu św. Rodziny namalowanego przez franciszkanina Konrada Švestke w 2 poł. XIX w. Tło dla ołtarz stanowi iluzjonistyczne malowidło przedstawiające architekturę ołtarza. Ciekawym zabytkiem jest też barokowa ambona posiadająca bogatą dekorację snycerską i rzeźbiarską.

LITERATURA

Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996
Strona internetowa: http://www.presov.sk/

{gallery}slowacja/preszowski/preszow_kosciol_franciszkanow{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *