Rzym, kościół Santa Maria dei Miracoli

Rzym, kościół Santa Maria dei Miracoli
Roma, chiesa di Santa Maria dei Miracoli

Lokalizacja: Rzym – Campo Marzio, Via del Corso 528 (41.909781, 12.476473)
Budowa:  1675-1681
Architekci: Carlo Rainaldi, Carlo Fontana
Styl: barok

HISTORIA. Bliźniacze kościoły S. Maria in Montesanto oraz S. Maria dei Miracoli zostały pomyślane przez architekta Carlo Rainaldiego jako architektoniczne ukształtowanie północnego wejścia do Rzymu. Zaplanował on obie świątynie jako nakryte kopułami i dzięki temu dominujące na Piazza del Popolo budowle a zarazem jako początkowe dla odchodzących od niego ulic. Kościół S. Maria dei Miracoli został zbudowany jako drugi w kolejności. Początkowo od 1675 r. prace budowlane prowadził wspomniany Rainaldi jednak obecny kształt kościoła jest dziełem innego wybitnego rzymskiego architekta Carlo Fontany, który nakrył kościół kopułą i ukończył jego budowę w latach 1677-81.

ARCHITEKTURA. Kościół S. Maria dei Miracoli złożony jest z ośmiobocznej nawy nakrytej kopułą oraz z krótkiego zamkniętego półkoliście prezbiterium. Fasada frontowa poprzedzona jest trójkątnym portykiem wspartym na parach kolumn, ujmujących główny portal, który nakryty jest półkolistym naczółkiem. Po bokach portyku w narożnych, wklęsłych polach fasady znajdują się boczne wejścia nakryte trójkątnymi naczółkami. Elewację kościoła obiega gzyms, nad którym znajduje się balustrada z ustawionymi na niej dziesięcioma posągami świętych. Powyżej wznosi się kopuła z latarnią wsparta na wysokim ośmiobocznym tamburze. Przy kopule w północno-wschodnim narożniku znajduje się ażurowa dzwonnica, nakryta barokowym hełmem. Wnętrze kościoła ma kształt elipsy ujętej czterema narożnymi kaplicami. Ściany rozczłonkowane są pilastrami wspierającymi gzyms z fryzem konsolkowym, obiegający wnętrze świątyni.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Najważniejsze zabytki kościoła znajdują się w prezbiterium. W barokowym ołtarz głównym umieszczony jest XVI-wieczny obraz Matki Bożej Cudownej. Zaś na ścianach prezbiterium znajdują się dwa bliźniacze pomniki nagrobne przedstawicieli rodu Gastaldi ozdobione personifikacjami wiary, nadziei, roztropności i umiarkowania. Po lewej stronie pomnik kardynała Girolamo Gastaldi, fundatora kościoła a po prawej pomnik Benedetto Gastaldi.

LITERATURA

Hintzen-Bohlen B., Rzym. Sztuka i architektura, wyd. Ullmann 2008
Strona internetowa: http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_dei_Miracoli_(Roma)

Rzym, kościół Santa Maria dei Miracoli

{gallery}wlochy/lacjum/rzym_kosciol_santa_maria_miracoli{/gallery}

Inne kościoły w Rzymie

Rzym, bazylika św. Piotra
Rzym, bazylika Santa Maria Maggiore
Rzym, kościół Il Gesu
Rzym, kościół Sant’Agnese in Agone
Rzym, kościół Santa Maria in Vallicella
Rzym, kościół Santa Maria sopra Minerva
Rzym, kościół Santa Maria del Popolo
Rzym, kościół Santa Maria della Pace
Rzym, kościół Santi Luca e Martina
Rzym, kościół Santa Maria di Loreto
Rzym, kościół Santa Maria in Traspontina
Rzym, kościół Santa Maria in Montesanto
Rzym, kościół Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano
Rzym, kościół Santa Maria ad Martyres (Panteon)
Rzym, kościół Sant’Anna dei Palafrenieri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *