Rzym, kościół Santa Maria in Montesanto

Rzym, kościół Santa Maria in Montesanto
Roma, chiesa Santa Maria in Montesanto

Lokalizacja: Rzym – Campo Marzio, Piazza del Poppolo 18 (41.909873, 12.476982)
Budowa: 1662-1673
Architekci: Carlo Rainaldi, Carlo Fontana
Styl: barok

HISTORIA. Aby uporządkować północne wejście do Rzymu papież Aleksander VII powierzył w 1662 r. rzymskiemu architektowi Carlo Rainaldiemu zadanie ukształtowania Piazza del Popolo. W tym celu Rainaldi zaprojektował dwa bliźniacze kościoły Santa Maria in Montesanto oraz Santa Maria dei Miracoli. Bryły kościołów miały dominować na placu a także być zaczątkiem odchodzących od niego ulic: Via del Corso, Via Ripetta i Via Babuino. Pierwszym z wznoszonych kościołów na placu był Santa Maria in Montesanto. Autorem projektu kościoła jest wspomniany Carlo Rainaldi, który do śmierci Aleksandra VII w 1667 r. nadzorował prace budowlane. Budowę wznowiono w 1671 r. pod kierunkiem architekta Carlo Fontany, który ukończył kościół już w 1673 r.

ARCHITEKTURA. Kościół zbudowany jest na planie elipsy z przylegającymi po bokach trzema parami kaplic oraz z wydłużonym prezbiterium zamkniętym półkoliście. Do prezbiterium dostawiona jest kwadratowa dzwonnica. Fasada frontowa poprzedzona jest trójkątnym portykiem, wspartym na czterech kolumnach. Do wnętrza prowadzą trzy portale nakryte trójkątnymi naczółkami, z których środkowy jest największy. Elewację kościoła obiega gzyms, nad którym znajduje się balustrada z ustawionymi na niej ośmioma posągami świętych. Powyżej wznosi się kopuła z latarnią wspartą na wysokim dwunastobocznym tamburze. Wewnątrz kaplice otwarte są do nawy półkolistymi arkadami oddzielonymi od siebie korynckimi pilastrami, które dźwigają belkowanie obiegające nawę.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wśród licznych zabytków warto wymienić XVI-wieczną kopię obrazu Matki Bożej z Góry Karmel, umieszczoną w ołtarzu głównym. Ponadto w prezbiterium po bokach ołtarza głównego znajdują się nisze z popiersiami papieży, którzy wspierali kardynała Girolamo Gastaldi w dziele budowy kościoła. Przedstawieni zostali: Aleksander VII, Klemens IX, Klemens X i Innocenty XI a autorem popiersi jest Girolamo Lucenti. Nad wejściem głównym znajduje się tablica fundacyjna z herbem kardynała Girolama Gastaldi. Trzeba też zaglądnąć do trzeciej kaplicy od lewej strony gdzie znajduje się obraz Carlo Maratty z 1687 r., przedstawiający Marię z Dzieciątkiem oraz śś. Franciszkiem i Jakubem.

Rzut poziomy za: http://www.poloromano.beniculturali.it

LITERATURA

Hintzen-Bohlen B., Rzym. Sztuka i architektura, wyd. Ullmann 2008
Strona internetowa: http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santa_Maria_in_Montesanto

Rzym, kościół Santa Maria in Montesanto

{gallery}wlochy/lacjum/rzym_kosciol_santa_maria_montesanto{/gallery}

Inne kościoły w Rzymie

Rzym, bazylika św. Piotra
Rzym, bazylika Santa Maria Maggiore
Rzym, kościół Il Gesu
Rzym, kościół Sant’Agnese in Agone
Rzym, kościół Santa Maria in Vallicella
Rzym, kościół Santa Maria sopra Minerva
Rzym, kościół Santa Maria del Popolo
Rzym, kościół Santa Maria della Pace
Rzym, kościół Santi Luca e Martina
Rzym, kościół Santa Maria dei Miracoli
Rzym, kościół Santa Maria di Loreto
Rzym, kościół Santa Maria in Traspontina
Rzym, kościół Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano
Rzym, kościół Santa Maria ad Martyres (Panteon)
Rzym, kościół Sant’Anna dei Palafrenieri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *