Salzburg, kościół Świętej Trójcy

Salzburg, kościół Świętej Trójcy
Salzburg, Dreifaltigkeitskirche

Lokalizacja:  Salzburg, Dreifaltigkeitsgasse 13 (47.803146, 13.044736)
Budowa: 1220, 1422-1461
Architekt:  Johann Fischer von Erlach
Styl: barok

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1694-1702 z inicjatywy księcia arcybiskupa Salzburga Johanna Ernsta von Thun. Autorem projektu świątyni był austriacki architekt Johann Fischer von Erlach z fundacji, który wzorował się na rzymskim kościele San Agnese in Agone. W 1757 r. podwyższono wieże a w 1818 r. dodano jeszcze jedno piętro i nakryto je hełmami.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony jest eliptycznej, centralnej nawy ujętej czterema aneksami, z których dwa stanowią prezbiterium i przedsionek a dwa pozostałe są kaplicami bocznymi. Nawa nakryta jest kopułą z latarnią posadowioną na wysokim tamburze. Kościół poprzedza szeroka wklęsła fasada ujęta dwiema znacznie wysuniętymi do przodu wieżami. Środkowa część fasady jest wydzielona wysuniętymi do przodu odcinkami muru, ujmującymi drzwi wejściowe, na których posadowione są korynckie kolumny dźwigające przerwane odcinki belkowania. Powyżej nad gzymsem ustawione są cztery posągi, personifikacje Wiary, Nadziei, Miłości oraz Bożej Mądrości wykonane przez rzeźbiarza Bernharda Michaela Mandla. Pomiędzy posągami umieszczony został podwójny herb arcybiskupa Salzburga Johanna Ernsta von Thun oraz arcybiskupstwa salzburskiego. Wieże kościoła opięte są pilastrami, górne kondygnacje wydzielone są wydatnymi gzymsami z belkowaniem a nakrywają je spłaszczone hełmy. Wewnątrz ściany nawy rozczłonkowane są pilastrami między którymi rozmieszczone są półkoliste arkady prezbiterium, przedsionka i bocznych kaplic. Ściany bębna kopuły podzielone są parami pilastrów i przebite dużymi prostokątnymi oknami.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Kopułę wypełnia fresk przedstawiający scenę Koronacji Maryi przez Trójcę Świętą w obecności Archanioła Michała i innych aniołów, proroków oraz licznych świętych. Fresk namalował w latach 1697 – 1700 Johann Michael Rottmayr. Dekorację stiukową wykonali Andrea Sallari oraz Johann Baptist Redi. Ołtarz główny zaprojektował Johann Fischer von Erlach w 1700 r. Znajduje się w nim rzeźbiona grupa Trójcy Świętej adorowanej przez dwa anioły. Rzeźby aniołów do ołtarzy bocznych wykonał Bernhard Michael Mandl. W prawym ołtarzu bocznym umieszczony jest obraz Matki Bożej z XVI w. W jedną z nisz przy nawie wpasowana jest późnobarokowa ambona z XVIII w. W lewym ramieniu transeptu znajduje się krypta grobowa, w której znajduje się sarkofag z sercem arcybiskupa Salzburga Johanna Ernsta von Thun, który zaprojektował Johann Fischer von Erlach.

LITERATRA

Knaurs Kulturführer in Farbe Österreich, oprac. zb., Augsburg 1998
Moser. E. P., Salzburg. Stadt Und Land, 1980

Salzburg, kościół Świętej Trójcy

{gallery}austria/salzburg/salzburg_kosciol_sw_trojcy{/gallery}

Kościoły w Salzburgu opisane na stronie: zabytkowekoscioly.net

Salzburg, katedra św. Ruprechta i św. Wergiliusza
Salzburg, kościół franciszkanów
Salzburg, kościół Świętej Trójcy

Salzburg, kościół kolegiacki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *