Spiski Czwartek, kościół św. Władysława

Spišský Štvrtok, kostol sv. Ladislava

Jadąc szosą z Popradu w kierunku Lewoczy, mijamy miejscowości Spiski Czwartek gdzie na wzgórzu wznosi się zabytkowy kościół św. Władysława. Zbudowany został w XIII w. wraz z klasztorem minorytów i posiada cechy architektury późnoromańskiej i gotyckiej. Złożony jest z prezbiterium zamkniętego ścianą prostą z przybudowaną od północy zakrystią i owalną wieżyczką schodową oraz nawy, przy której od zachodu stoi wyniosła wieża z romańskimi biforiami, nakryta ostrosłupowym neogotyckim hełmem z końca XIX w. Wystrój wnętrza kościoła jest przeważnie barokowy i pochodzi z 2. poł. XVIII w. w jego skład wchodzą m.in. ołtarze oraz ambona. Jest też wczesnogotycka chrzcielnica kamienna z XIII w. Jednak najcenniejszą częścią kościoła jest późnogotycka kaplica rodu Zapolyów przybudowana do kościoła od południa w 1473 r. z fundacji Stefana Zapolyi, ówczesnego żupana spiskiego. Kaplica ta jest niemal identyczna jak późniejsza kaplica Zapolyów w Spiskiej Kapitule. Jest to budowla trójprzęsłowa, zamknięta trójbocznie, nakryta stromym dachem dwuspadowym i ozdobiona bardzo bogatym detalem architektonicznym, na który składają się m.in. maswerki okienne i pinakle wyrastające z opinających kaplicę przypór. We wnętrzu nakrytym sklepieniem sieciowym umieszczony jest neogotycki ołtarz skrzydłowy z końca XIX w., z gotyckim obrazem Zaśnięcia Panny Marii, namalowanym w 1450 r. w Norymberdze przez tamtejszego Mistrza Ołtarza Tucherów. Natomiast płaskorzeźbiona Pieta pochodzi z pracowni Mistrza Pawła z Lewoczy i została wykonana około połowy XVI w.

Tekst umieszczony 25.08.2007

LITERATURA

Pinkwart M., Północna Słowacja. Przewodnik krajoznawczy dla zmotoryzowanych, 1996
Sakralna architektura na Slovensku, opr. zb., Komarno 1996
Strona internetowa: http://www.spissky.stvrtok.szm.sk/

{gallery}slowacja/preszowski/spiski_czwartek_kosciol_sw_wladyslawa{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *