Steyr, kościół św. Michała

Steyr, kościół św. Michała
Steyr, kirche St. Michael

Lokalizacja:  Steyr, Michaelerplatz 5 (48.043475, 14.421313)
Budowa: 1634 – 1648
Styl: późny barok

HISTORIA. W 1632 r. rajcy Steyr na życzenie cesarza Ferdynanda II przekazali zakonowi jezuitów działki w centrum miasta pod budowę kościoła i kolegium. Kościół został zbudowany w latach 1634 – 1648 a obie wieże ukończono w 1677 r. W 1773 r. zakon jezuitów uległ kasacie a kościół od 1785 r. pełni funkcję świątyni parafialnej.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony z czteroprzęsłowej nawy i prezbiterium zamkniętego ścianą prostą. Fasada dwukondygnacjowa i pięciodzielna rozczłonkowana pilastrami i ujęta dwiema wieżami nakrytymi baniastymi hełmami. Po środku dolnej kondygnacji znajduje się okazały portal wejściowy z 1677 r. ujęty parą kolumn podtrzymujących odcinek belkowania, na którym ustawione są figury śś. Piotra i Pawła. W środkowej części znajduje się półkolista wnęka z posągiem Matki Bożej z Dzieciątkiem a nad nią kartusz z herbem książąt Eggenberg. Po bokach portalu i w górnej kondygnacji rozmieszczone są duże okna z przerwanymi naczółkami. Powyżej między wieżami znajduje się falisty szczyt pokryty malowidłem Pokonanie upadłych aniołów. Ściany wewnątrz nawy rozczłonkowane są filarami opiętymi zwielokrotnionymi pilastrami pomiędzy którymi rozmieszczone są płytkie kaplice otwarte półkoliście. Nad którymi znajdują się również półkoliste empory. Wnętrze nakrywają sklepienia kolebkowe na gurtach, w nawie wsparte na przyściennych filarach. Przęsło południowe wypełnia potrójna arkada chóru muzycznego.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie utrzymane w stylu późnego baroku i klasycyzmu i pochodzi z lat 1763-1771. Ołtarz główny został wykonany w 1767 r. z obrazem św. Michała Archanioła pokonującego szatana namalowanym w 1769 r. przez Franza Xavera Gürtlera. W kaplicach bocznych umieszczone są ołtarze kolumnowe, wykonane z marmuru z obrazami i rzeźbami z końca XVIII w. Ambona klasycystyczna z 1770 r. posiada bogatą dekorację snycerską i jest zwieńczona rzeźbą Chrystusa Dobrego Pasterza. Późnobarokowe organy wykonane w 1707 r. przez Johanna Ignaza Egedachera pochodzą z kościoła benedyktynów w Garstner.

LITERATURA

Knaurs Kulturführer in Farbe Wachau, oprac. zb., München 1985
Strona internetowa: https://www.steyr.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=218378016&detailonr=219045927

Steyr, kościół św. Idziego i św. Kolomana

{gallery}austria/gorna_austria/steyr_kosciol_sw_michala{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *