Vicenza, kościół Santo Stefano

Vicenza, kościół Santo Stefano
Vicenza, chiesa Santo Stefano
Vicenza, kościół św. Szczepana

Lokalizacja: Vicenza, Contra Santo Stefano 6 (45.549110, 11.546596)
Budowa: 1695 – 1750
Styl: barok

HISTORIA. Budowę kościoła zainicjował zakon teatynów, który zamierzał wznieść świątynię na cześć swojego założyciela, świętego Gaetano Thiene, urodzonego w Vicenzy w 1480 r. Kościół zbudowany został według planów nieznanego rzymskiego architekta, który wzorował się na kościele Sant’Andrea della Valle w Rzymie. Dzięki temu kościół jest jedyną świątynią Vicenzy wzniesioną w stylu rzymskiego baroku. Prace budowlane rozpoczęły się w 1695 r. i kierował nimi miejscowy budowniczy Carlo Borella. W trakcie budowy w 1720 r. kościół został odebrany teatynom, którzy w krótkim czasie wznieśli inną świątynię pod wezwaniem San Gaetano. Z tego powodu władze Vicenzy były zmuszone zmienić wezwanie na Santo Stefano (św. Szczepan). Prace budowlane zakończyły w 1750 r. wraz z wzniesieniem fasady i kopuły. W następnych latach prowadzono prace związana z wystrojem wnętrza. W 1895 r. rozebrano dotychczasowa kopułę i zastąpiono ją obecną na wysokim tamburze, którą zaprojektował Vittorio Barichelli.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony z dwuprzęsłowej nawy, ujętej po bokach kaplicami, szerokiego transeptu i dwuprzęsłowego, zamkniętego półkoliście prezbiterium. Do południowej nawy dostawiona jest wysoka dzwonnica, w przedostatniej kondygnacji przebita wielkimi oknami, w najwyższej zaś przechodząca w ośmiobok i nakryta niewielka kopułą. Fasada podzielona jest wydatnym gzymsem na dwie kondygnacje. Dolna kondygnacja trójdzielna rozczłonkowana korynckimi kolumnami i pilastrami, w środkowej części znajduje się portal wejściowy nakryty półkolistym naczółkiem. W bocznych polach na konsolach ustawione zostały personifikacje cnót: Sprawiedliwości i Mądrości. Górna kondygnacja także podzielona jest korynckimi kolumnami i pilastrami podtrzymującymi przełamujący się trójkątny szczyt z posągami świętych Kajetana, Szczepana i Wincentego. Po bokach górną część ujmują spływy wolutowe i obeliski, zaś pośrodku znajduje się prostokątne okno z półkolistym naczółkiem. Elewacje boczne o podziałach ramowych, przebite są oknami o łukach odcinkowych. Prezbiterium i nawę nakrywa dach dwuspadowy, nad ramionami transeptu dachy trójspadowe, rzędy kaplic nakrywają dachy jednospadowe. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się kopuła z latarnią na wysokim tamburze. Wewnątrz ściany opięte są pilastrami dźwigającymi wydatny gzyms. Kaplice otwarte do nawy półkolistymi arkadami. Nawa, prezbiterium i ramiona transeptu nakryte są sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się kopuła wsparta na potężnych filarach opiętych zwielokrotnionymi pilastrami.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny wykonany został w 1757 r. z białego marmuru. Jego najważniejszym elementem jest bogato dekorowane tabernakulum, wykonane przez Domenico Angeli. Drzwi tabernakulum pokryte są monochromatycznymi tablicami przedstawiającymi scenę Zwiastowania oraz postaci Chrystusa i św. Piotra, namalowanymi przez Giandomenico Tiepolo w latach 1758-60. W kościele obejrzeć można kilka interesujących obrazów północnowłoskich mistrzów. Dwa obrazy zawieszone są w prezbiterium: Święty Kajetan namalowany przez Francesco Maffei oraz Chrzest Chrystusa, dzieło Alessandro Maganza. Ponadto w kościele: Uzdrowienie św. Kajetana, namalowany przez Francesco Maffei, Święty Paweł Domenico Tintoretto i wreszcie w lewym ramieniu transeptu Madonna tronująca w towarzystwie świętego Jerzego i świętej Łucji, dzieło Palma il Vecchio.

LITEATURA

Knaurs Kulturführer in farbe Venedig Und Venetien, oprac. zb., Augsburg 199
Strona internetowa: http://www.gilbertopadovaneditore.it/chiesa-di-santo-stefano/

Vicenza, kościół Santo Stefano

{gallery}wlochy/wenecja/vicenza_santo_stefano{/gallery}

Inne kościoły w Vicenzy opisane na stronie zabytkowekoscioly.net

Vicenza, katedra Santa Maria Assunta
Vicenza, kościół Santa Corona
Vicenza, kościół San Lorenzo
Vicenza, kościół Madonna di Monte Berico
Vicenza, kościół Santa Maria dei Servi
Vicenza, kościół Santo Stefano
Vicenza, kościół San Vicenzo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *